.

expressionisme
expressionistische beeld
factuur
figuratief
figuratieve kunst
fleur-de-lis
Flevo Lacus
follie
formeren
fresco
fronton
functionalisme
functionalistische stijl
gaand want
galvaniseren
gangen
geabstraheerd
gebeeldhouwd
geboetseerd
geciseleerd
geconstrueerd
Bij construeren wordt een driedimensionaal beeld gemaakt door losse onderdelen samen te voegen tot één stevig geheel. De kunstenaar maakt het ontwerp en laat het zo nodig door een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren. De verschillende onderdelen blijven zichtbaar.
geglasparelstraald
gemodelleerd
genius loci
geometrie