Cultureel erfgoed, kunst en monumenten in Flevoland

20-06-2023

Museum Nagele 1 op 1 met het Rijksmuseum


Categorie: Kunst

In de zomer van 2023 tonen twaalf musea, in elke provincie één, een topstuk uit het Rijksmuseum met een verwant topstuk uit de eigen collectie. Voor de provincie Flevoland is Museum Nagele gevraagd deel te nemen. Museum Nagele heeft op haar buitenterrein een klimtoestel, een Iglo, staan van architect Aldo van Eyck, die vanaf het begin af aan nauw betrokken is geweest bij de ontstaansgeschiedenis van het dorp Nagele. Het Rijksmuseum heeft speciaal met het oog op de match een Klimboog laten restaureren. Deze Klimboog is tijdelijk uitgeleend aan Museum Nagele en is van 30 juni tot 3 september op het buitenterrein van Museum Nagele te bezichtigen. De wisselexpositie 'Museum Nagele 1 op 1 met Rijksmuseum' is het hoogtepunt van het jubileumjaar waarin het museum haar 25-jarig bestaan viert.

Nieuws

Pagina 1 van 77  > >>

20 juni 2023
Categorie: Kunst

In het coalitieakkoord 2023-2027 dat de BBB, VVD, SGP, ChristenUnie en PVV vrijdag 16 juni 2023 gepresenteerd hebben staat onder de kop 'kunst en cultuur: "We nemen geen initiatief voor een nieuw landschapskunstwerk, en ondersteunen evenmin eventuele initiatieven van anderen daartoe." Daarmee neemt de provincie een stevig standpunt in tegen de komst van nieuwe kunstwerken in het Flevolandse landschap. De bestaande initiatieven uit 2022 kunnen waarschijnlijk doorgaan, zoals de papiermolen aan het Weerwater en het landschapskunstwerk in Zeewolde. In de provincie Flevoland zijn, sinds haar oprichting in 1986, maar liefst 9 landschapskunstwerken gerealiseerd en een bestaand kunstwerk aan de collectie toegevoegd.

20 juni 2023
Categorie: Kunst

In de zomer van 2023 tonen twaalf musea, in elke provincie één, een topstuk uit het Rijksmuseum met een verwant topstuk uit de eigen collectie. Voor de provincie Flevoland is Museum Nagele gevraagd deel te nemen. Museum Nagele heeft op haar buitenterrein een klimtoestel, een Iglo, staan van architect Aldo van Eyck, die vanaf het begin af aan nauw betrokken is geweest bij de ontstaansgeschiedenis van het dorp Nagele. Het Rijksmuseum heeft speciaal met het oog op de match een Klimboog laten restaureren. Deze Klimboog is tijdelijk uitgeleend aan Museum Nagele en is van 30 juni tot 3 september op het buitenterrein van Museum Nagele te bezichtigen. De wisselexpositie 'Museum Nagele 1 op 1 met Rijksmuseum' is het hoogtepunt van het jubileumjaar waarin het museum haar 25-jarig bestaan viert.

20 juni 2023
Categorie: Herinneringsmonumenten

In de nacht van 18 op 19 juni 2023 zijn in boswachterij Roggebotzand vijfenzestig glaspanelen kapot geslagen. Slecht twee panelen bleven gespaard. Op de glazen herdenkingsplaten stonden de namen van duizenden mensen die aan kanker zijn overleden. Het Koningin Wilhelminabos werd in 2000 aangeboden door Staatsbosbeheer en de Stichting Nationale Boomfeestdag aan de toen 50-jarige KWF kankerbestrijding. Tot 2013 werden door nabestaanden in totaal 25.000 gedenkbomen in het bos geplant.