Cultureel erfgoed, kunst en monumenten in Flevoland

12-01-2023

Nieuw landschapskunstwerk bij Weerwater Almere.


Categorie: Kunst

In 2021 werd bekend dat Almere een nieuw landschapskunstwerk bij het Weerwater wil realiseren. Een adviescommissie, begeleid door de Stichting Land Art Flevoland, koos voor het voorstel van de in Amsterdam wonende Japanse beeldend kunstenaar Sachi Miyachi (1978) getiteld 'Reed Bank Cycles'. Het wordt een tijdelijke, beeldbepalende papiermolen waar papiergeld voor de stad Almere gemaakt wordt. Het is de bedoeling dat het kunstwerk in 2024 in een veld naast het Weerwater zal verrijzen en onderdeel wordt van de viering van het 50-jarig bestaan van Almere in 2027. Daarna zal de papierfabriek worden afgebroken en wordt het fundament een permanent kunstwerk, waarin de vormen van het papierproductieproces nog te herkennen zijn. De provincie bepaalt straks uiteindelijk of het nieuwe kunstwerk van Sachi Miyachi onderdeel wordt van de Flevolandse collectie. 

Ook Zeewolde werkt aan een nieuw landschapskunstwerk.

Nieuws

Pagina 1 van 80  > >>

12 juli 2024
Categorie: Kunst

Op 7 oktober 2016 werd het landschapskunstwerk PIER+HORIZON van Paul de Kort bij Kraggenburg onthuld. Door de storm Eunice, die op 18 februari 2022 over Nederland raasde, raakte het landschapskunstwerk ernstig beschadigd. Vier jaar daarvoor raakte het ook al beschadigd tijdens twee stormen op 3 en 18 januari 2018. "We hebben denk ik die natuurkrachten onderschat", zegt De Kort nu. "Eigenlijk heeft die klimaatverandering zich steeds meer laten zien. Als kunstenaar ben ik me ook steeds meer bewust van dat ik daarom andere materialen moet kiezen. "Stalen elementen gaat hij daarom vervangen door houten boomstammen uit het nabijgelegen Kuinderbos. Met de steun van het publiek hoopt hij PIER+HORIZON aan te passen zodat het voor de toekomst bewaard kan blijven. Daarom is De Kort een crowdfunding gestart. Hij heeft € 6000,- nodig. Daarnaast heeft hij van het Cultuurfonds al een subsidie van € 6000,- gekregen. KLIK HIER voor de crowdfunding. 

21 juni 2024
Categorie: Erfgoed
Op 20 juni 2024 was het exact 65 jaar geleden dat de Poldertoren in Emmeloord officieel in gebruik werd genomen door President - commissaris J. Haverkamp van de N.V. Waterleiding Maatschappij Overijssel. Op 13 oktober 2014 maakte minister Bussemaker bekend dat de Poldertoren door het Rijk was aangewezen als Rijksmonument. De voormalige watertoren is daarmee door zijn cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang geworden. De 65e verjaardag van de toren luidt een nieuwe renovatie van het Rijksmonument in, die in het najaar van 2024 moet starten. De renovatie kost 2,5 miljoen euro, waarvan 1,1 miljoen van het Rijk komt. Kijk hier voor meer achtergrond informatie over de Poldertoren, hier over het carillon, hier over de figurenloop en hier vindt u meer informatie over de windwijzer op het dak.
13 mei 2024
Categorie: Erfgoed

Bij een Rijksmonument denk je niet meteen aan Lelystad, maar NS Station Lelystad Centrum (1988) van architect Peter Kilsdonk maakt grote kans Rijksmonument te worden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) kijkt naar panden die tussen 1965 en 1990 zijn gebouwd en aangelegd. Deze periode wordt Post 65 genoemd. Het RCE onderzoekt momenteel het jonge erfgoed dat toen is gebouwd. Station Lelystad Centraal is waarschijnlijk het meest zuivere voorbeeld van de high-tech glas met staal stations van de NS uit de periode 1980-2000. Bovendien is het een monument voor het nog zeer jonge Lelystad en staat het daarmee symbool voor de groei die deze periode kenmerkte. Begin 2025 wordt bekend of het station daadwerkelijk een Rijksmonument wordt.