Cultureel erfgoed, kunst en monumenten in Flevoland

18-05-2016

29 mei Luchtoorlogdag op Schokland


Categorie: Algemeen
Op zondag 29 mei a.s. organiseert Museum Schokland in samenwerking met Stichting Ongeland een themadag over de luchtoorlog boven het IJsselmeer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van 11.00-17.00 uur kunt u lezingen bijwonen, documentaires bekijken en kennis maken met diverse stichtingen die zich bezighouden met dit onderwerp, waaronder Flevoland Erfgoed. Voor de kinderen zijn er leuke doe-activiteiten en een spannende jeugdfilm. Bezoekers worden uitgenodigd voorwerpen en beeldmateriaal uit de oorlogsjaren mee te nemen ter determinatie van een specialist. Ook zijn er de hele dag demonstraties met modelvliegtuigen en drones.
 
Om 10.30 uur wordt bij de parkeerplaats langs de Palenweg bij de Zuidpunt van Schokland een herdenkingspaal onthuld. Deze herdenkingspaal is voor de vermiste bemanningsleden van het toestel van de Canadese RAF-piloot Bill Tudhope, de laatste drenkeling van Schokland. De Stichting Ongeland zet herdenkingspalen neer in Flevoland bij plekken waar in de Tweede Wereldoorlog vliegtuigen zijn neergekomen en gaat nu ook herdenkingspalen plaatsen op plekken waar (onbekende) vliegeniers zijn aangetroffen. 

Nieuws

Pagina 1 van 76  > >>

12 januari 2023
Categorie: Kunst

In 2021 werd bekend dat Almere een nieuw landschapskunstwerk bij het Weerwater wil realiseren. Een adviescommissie, begeleid door de Stichting Land Art Flevoland, koos voor het voorstel van de in Amsterdam wonende Japanse beeldend kunstenaar Sachi Miyachi (1978) getiteld 'Reed Bank Cycles'. Het wordt een tijdelijke, beeldbepalende papiermolen waar papiergeld voor de stad Almere gemaakt wordt. Het is de bedoeling dat het kunstwerk in 2024 in een veld naast het Weerwater zal verrijzen en onderdeel wordt van de viering van het 50-jarig bestaan van Almere in 2027. Daarna zal de papierfabriek worden afgebroken en wordt het fundament een permanent kunstwerk, waarin de vormen van het papierproductieproces nog te herkennen zijn. De provincie bepaalt straks uiteindelijk of het nieuwe kunstwerk van Sachi Miyachi onderdeel wordt van de Flevolandse collectie. 

Ook Zeewolde werkt aan een nieuw landschapskunstwerk.

9 januari 2023
Categorie: Erfgoed
In juli 2019 nam de gemeenteraad van Noordoostpolder een motie aan, waarin het college wordt verzocht een kerkenvisie te ontwikkelen die richting moet geven aan de toekomst van de kerkgebouwen in de polder. De kerkgebouwen zijn van maatschappelijk belang, de gebouwen zijn belangrijk cultureel erfgoed in de gemeente. Voor het opstellen van een lokale kerkenvisie werd € 75.000,- via de decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De kerkvisie werd in opdracht van de gemeente opgesteld door onderzoeksbureau Kathedraaldenkers. In januari 2023 was het rapport gereed. Dertig gezichtsbepalende kerken in Noordoostpolder moeten beschermd worden, zodat ze voor de gemeenschap behouden blijven en niet ten prooi vallen aan de sloophamer. Elf kerken in Noordoostpolder hebben de status van monument. Maar volgens de onderzoekers verdienen veel meer kerken in Noordoostpolder een monumentale status, omdat ze een bijzondere waarde hebben. Leegstaande kerken worden nu vaak omgebouwd tot woningen. De onderzoekers vinden dat de gemeente moet kijken of een kerkgebouw ook een uitgebreidere maatschappelijke functie zou kunnen krijgen, zodat ze misschien op zondag beschikbaar kunnen blijven voor kerkdiensten.
22 oktober 2022
Categorie: Erfgoed

De Poldertoren is ooit bedacht als middelpunt van de Noordoostpolder. Toen de watertoren in 1957 gebouwd werd was het de bedoeling dat die precies in het midden van de polder zou komen te staan. Dat was ook altijd aangenomen, maar uit recente berekeningen van de gemeente Noordoostpolder blijkt dat de toren op zijn minst 1200 m naast het middelpunt staat. Er zijn drie rekenmethodes uitgeprobeerd. In alle gevallen staat de Poldertoren niet precies in het midden. In één berekening ligt het middelpunt van de polder niet eens in Emmeloord maar in Nagele, zo'n 8 km verderop. Saillant detail: In een rapport met eerste suggesties van de naamgeving aan de voornaamste elementen in de Noordoostelijke Polder uit 1941 wordt de hoofdplaats op het assenkruis van de polder nog met Nagele aangeduid.