Nieuws

15-09-2014

Booronderzoek naar conditie scheepswrakken Flevoland


De provincie Flevoland breidt een eerder onderzoek naar de conditie van scheepswrakken uit. Het gaat daarbij om een steekproef bij twintig vindplaatsen. Afgelopen voorjaar al zijn acht scheepswrakken onderzocht.  

 

Categorie: Erfgoed

Het bureau ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort, dat nu ook weer wordt ingeschakeld, verricht voor de provincie een booronderzoek. Dit richt zich op de bodemgesteldheid van de wraklocaties. De conclusie zal daarna zijn tot op welke diepte de scheepswrakken zonder achteruitgang bewaard kunnen blijven. En ook vanaf welke diepte de wrakken mogelijk wel aangetast worden door verval en achteruitgang, zogeheten ‘degradatieprocessen’. Op basis hiervan adviseert het bureau over monitoring en/of bescherming van de wraklocaties.

Financiering

Het onderzoek naar eerst acht en nu twintig andere scheepswrakken is een van de projecten waarvoor het Ministerie van OCW/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de provincie een eenmalige subsidie beschikbaar heeft gesteld. Dat gebeurde binnen het cultuurconvenant archeologie landsdeel Midden 2005-2008. Het subsidiebedrag van 240.000 euro was bestemd voor extra ondersteuning van de archeologische monumentenzorg in de provincie, vooral in Almere.

Doelstelling coalitieakkoord

Het ‘Degradatieonderzoek Scheepswrakken’ sluit aan bij de provinciale doelstellingen. De provincie geeft invulling aan haar kerntaak uit het coalitieakkoord 2011 -2015 om het eigen erfgoed te borgen en beleefbaar te maken.

 

bron: Provincie Flevoland