Cultureel erfgoed, kunst en monumenten in Flevoland

15-09-2014

Booronderzoek naar conditie scheepswrakken Flevoland


De provincie Flevoland breidt een eerder onderzoek naar de conditie van scheepswrakken uit. Het gaat daarbij om een steekproef bij twintig vindplaatsen. Afgelopen voorjaar al zijn acht scheepswrakken onderzocht.  

 

Categorie: Erfgoed

Het bureau ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort, dat nu ook weer wordt ingeschakeld, verricht voor de provincie een booronderzoek. Dit richt zich op de bodemgesteldheid van de wraklocaties. De conclusie zal daarna zijn tot op welke diepte de scheepswrakken zonder achteruitgang bewaard kunnen blijven. En ook vanaf welke diepte de wrakken mogelijk wel aangetast worden door verval en achteruitgang, zogeheten ‘degradatieprocessen’. Op basis hiervan adviseert het bureau over monitoring en/of bescherming van de wraklocaties.

Financiering

Het onderzoek naar eerst acht en nu twintig andere scheepswrakken is een van de projecten waarvoor het Ministerie van OCW/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de provincie een eenmalige subsidie beschikbaar heeft gesteld. Dat gebeurde binnen het cultuurconvenant archeologie landsdeel Midden 2005-2008. Het subsidiebedrag van 240.000 euro was bestemd voor extra ondersteuning van de archeologische monumentenzorg in de provincie, vooral in Almere.

Doelstelling coalitieakkoord

Het ‘Degradatieonderzoek Scheepswrakken’ sluit aan bij de provinciale doelstellingen. De provincie geeft invulling aan haar kerntaak uit het coalitieakkoord 2011 -2015 om het eigen erfgoed te borgen en beleefbaar te maken.

 

bron: Provincie Flevoland

Nieuws

Pagina 1 van 74  > >>

19 januari 2022
Categorie: Erfgoed

Het schip 'Queen Anne' dat in de zomer van 2018 bij Rutten is opgegraven, was een zogenoemde Straatvaarder. Het was een middelgroot zeegaand vrachtschip met drie masten en was ongeveer 30 m lang. Het scheepstype was waarschijnlijk een galjoot. Dat is de conclusie die maritiem archeoloog Yftinus van Popta in zijn eindverslag over de opgraving. Bron: Omroep Flevoland.

Lees hier het verhaal over de opgraving van het schip 'Queen Anne'.

 

7 januari 2022
Categorie: Erfgoed

De oudste boom van Lelystad is op 5 januari 2021 door de harde wind geveld. De schietwilg ontsproot in 1950 uit een piketpaaltje van wilgenhout en groeide uit tot een volwaardige boom. De wilg is vernoemd naar ingenieur Marten Klasema, die van 1970 tot 1974 hoofd van de Dienst der Zuiderzeewerken was. De ir. M. Klasema-boom leed sinds 2011 aan de watermerkziekte, die de cellen afsluit waardoor er geen levensvocht meer naar boven gaat en de boom langzaam afsterft.

 

19 september 2021
Categorie: Herinneringsmonumenten

Op 19 september 2021 heeft koning Willem-Alexander het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam onthuld, dat ontworpen is door de Pools-Joods-Amerikaanse architect Daniel Libeskind. Op de stenen van het monument zijn de namen, geboortedata en leeftijden bij overlijden te vinden van ruim 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. Zij werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's vermoord in concentratie- en vernietigingskampen. De financiering van het monument, dat 15 miljoen euro heeft gekost, is mede mogelijk gemaakt door het adopteren van stenen. De gemeente Urk heeft de stenen van Israël Samuël Kropveld, Hendrika de la Penha en hun jongste dochter Lea geadopteerd, drie joodse mensen die van 29 april 1940 tot 18 mei 1942 op Urk woonden. Op 6 april 1943 werden zij vanuit kamp Westerbork op transport gesteld naar vernietigingskamp Sobibor waar ze op 9 april werden vergast. Op Urk liggen in het trottoir voor het huis Wijk 8-30 drie Stolpersteine die aan deze Joodse familie herinneren.