Nieuws

12-03-2014

Noordoostpolder akkoord met aanwijzing drie Rijksmonumenten


De gemeente Noordoostpolder is positief over het voornemen van het Rijk om de Poldertoren in Emmeloord, de Gereformeerde Kerk in Nagele en het Waterloopbos in Marknesse aan te wijzen als Rijksmonument.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de gemeente gevraagd om te adviseren over deze voordracht.

 

Categorie: Erfgoed

De RCE doet sinds 2001 onderzoek naar de wederopbouwperiode 1940-1965 met als doel de aandacht en waardering voor deze bijzondere en waardevolle periode te vergroten. Het gaat hierbij om architectuur (en complexen) en groenaanleg.

De RCE heeft op basis van literatuuronderzoek, eigen kennis en de uitgebreide inbreng van het erfgoedveld, gemeenten, partners en experts de drie objecten in de Noordoostpolder geselecteerd.

De gemeente heeft de belanghebbenden, bijvoorbeeld de eigenaren en gebruikers, gevraagd om hun mening te geven over het voornemen van de RCE. Zij hebben allen gereageerd en suggesties gedaan over het te beschermen gebied. De gemeente vraagt de RCE het advies van de belanghebbenden mee te nemen in de uiteindelijke afweging.

De minister neemt dit najaar een besluit over de definitieve aanwijzing tot Rijksmonument. Op dit moment zijn de Poldertoren en de Gereformeerde Kerk in Nagele al gemeentelijk monument.

bron: Flevopost