Cultureel erfgoed, kunst en monumenten in Flevoland

29-06-2010

Provincie wijzigt naam Tong van Lucifer


Het kunstwerk De Tong van Lucifer heet vanaf nu De Tong. Dat heeft de provincie bepaald
Categorie: Kunst

In de naamsverandering speelt de kritiek van de ChristenUnie en de SGP in provinciale staten mee. Deze partijen menen dat het kunstwerk de duivel uitbeeldt die zijn tong uitsteekt naar God in de hemel.

Om die reden waren zij tegen de restauratie van het koperen kunstwerk dat langs de A6 op de Knardijk stond. Dieven sloopten het koper er af.

Om verdere vernieling te voorkomen wordt het kunstwerk beveiligd met hekken en bewaakt met camera's. Dat kost 86-duizend euro, dat is 36-duizend euro meer dan begroot. Voor de overschrijding moeten de statenleden nog toestemming verlenen.

bron: Omroep Flevoland

Laaste update maandag, 04 juni 2018

Nieuws

Pagina 1 van 65  > >>

2 oktober 2019
Categorie: Erfgoed
Op 30 september 2019 is de Golfbak in het Waterloopbos door gedeputeerde Michiel Rijsberman en Arjan de Zeeuw, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), officieel aangeslingerd. Het is het eerste van 9 modellen dat weer in ere is hersteld. In de Golfbak werd in de jaren 1970 o.a de invloed van golven op dijken en op een grindstrand getest. Bron: De Stentor
20 september 2019
Categorie: Kunst

Het monument van de Zwitserse kunstenaar Bob Gramsma dat tussen de Spijkweg en Bremerbergdijk in Dronten staat, draagt de naam 'Riff, PD #18245'. Dit achtste landschapskunstwerk is ontworpen ter ere van het 100-jarig bestaan van de Zuiderzeewet. Daarin werd de aanleg van de Afsluitdijk en de drooglegging van Flevoland bepaald. Bron: Omroep Flevoland

2 september 2019
Categorie: Herinneringsmonumenten
Op vrijdag 6 september 2019 zal mevrouw Tini Westerhof-Hartman samen met drie schoolkinderen van basisschool de Arke uit Lemmer, een gedenkplaat onthullen. Die dag is het precies 75 jaar geleden dat bij de Friese sluis het binnenvaartschip de Tjoba gebombardeerd werd door een Mosquito-bommenwerper en vijf leden uit één gezin omkwamen. De plechtigheid begint om 8.55 uur met het luiden van de klokken in Lemmer aansluitend spreekt Piet Zantman, voorzitter van de Stichting Oud Lemmer, Commissaris van de Koning Leen Verbeek en wordt een gedicht voorgelezen door Job Degenaar. Daarna vindt om 9.15 uur de onthulling van het gedenkteken plaats.