Cultureel erfgoed, kunst en monumenten in Flevoland

20-06-2023

Komende vier jaar geen nieuwe landschapskunstwerken meer in de provincie Flevoland.


Categorie: Kunst

In het coalitieakkoord 2023-2027 dat de BBB, VVD, SGP, ChristenUnie en PVV vrijdag 16 juni 2023 gepresenteerd hebben staat onder de kop 'kunst en cultuur: "We nemen geen initiatief voor een nieuw landschapskunstwerk, en ondersteunen evenmin eventuele initiatieven van anderen daartoe." Daarmee neemt de provincie een stevig standpunt in tegen de komst van nieuwe kunstwerken in het Flevolandse landschap. De bestaande initiatieven uit 2022 kunnen waarschijnlijk doorgaan, zoals de papiermolen aan het Weerwater en het landschapskunstwerk in Zeewolde. In de provincie Flevoland zijn, sinds haar oprichting in 1986, maar liefst 9 landschapskunstwerken gerealiseerd en een bestaand kunstwerk aan de collectie toegevoegd.

Nieuws

Pagina 1 van 80  > >>

12 juli 2024
Categorie: Kunst

Op 7 oktober 2016 werd het landschapskunstwerk PIER+HORIZON van Paul de Kort bij Kraggenburg onthuld. Door de storm Eunice, die op 18 februari 2022 over Nederland raasde, raakte het landschapskunstwerk ernstig beschadigd. Vier jaar daarvoor raakte het ook al beschadigd tijdens twee stormen op 3 en 18 januari 2018. "We hebben denk ik die natuurkrachten onderschat", zegt De Kort nu. "Eigenlijk heeft die klimaatverandering zich steeds meer laten zien. Als kunstenaar ben ik me ook steeds meer bewust van dat ik daarom andere materialen moet kiezen. "Stalen elementen gaat hij daarom vervangen door houten boomstammen uit het nabijgelegen Kuinderbos. Met de steun van het publiek hoopt hij PIER+HORIZON aan te passen zodat het voor de toekomst bewaard kan blijven. Daarom is De Kort een crowdfunding gestart. Hij heeft € 6000,- nodig. Daarnaast heeft hij van het Cultuurfonds al een subsidie van € 6000,- gekregen. KLIK HIER voor de crowdfunding. 

21 juni 2024
Categorie: Erfgoed
Op 20 juni 2024 was het exact 65 jaar geleden dat de Poldertoren in Emmeloord officieel in gebruik werd genomen door President - commissaris J. Haverkamp van de N.V. Waterleiding Maatschappij Overijssel. Op 13 oktober 2014 maakte minister Bussemaker bekend dat de Poldertoren door het Rijk was aangewezen als Rijksmonument. De voormalige watertoren is daarmee door zijn cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang geworden. De 65e verjaardag van de toren luidt een nieuwe renovatie van het Rijksmonument in, die in het najaar van 2024 moet starten. De renovatie kost 2,5 miljoen euro, waarvan 1,1 miljoen van het Rijk komt. Kijk hier voor meer achtergrond informatie over de Poldertoren, hier over het carillon, hier over de figurenloop en hier vindt u meer informatie over de windwijzer op het dak.
13 mei 2024
Categorie: Erfgoed

Bij een Rijksmonument denk je niet meteen aan Lelystad, maar NS Station Lelystad Centrum (1988) van architect Peter Kilsdonk maakt grote kans Rijksmonument te worden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) kijkt naar panden die tussen 1965 en 1990 zijn gebouwd en aangelegd. Deze periode wordt Post 65 genoemd. Het RCE onderzoekt momenteel het jonge erfgoed dat toen is gebouwd. Station Lelystad Centraal is waarschijnlijk het meest zuivere voorbeeld van de high-tech glas met staal stations van de NS uit de periode 1980-2000. Bovendien is het een monument voor het nog zeer jonge Lelystad en staat het daarmee symbool voor de groei die deze periode kenmerkte. Begin 2025 wordt bekend of het station daadwerkelijk een Rijksmonument wordt.