Nieuws

16 augustus 2021
Categorie: Website

Vandaag heeft Flevoland Erfgoed het diepgaande onderzoek naar de kunst in de Noordoostpolder afgerond. De afgelopen jaren is een inventarisatie van de kunstwerken in de polder gemaakt. Papieren archieven zijn handmatig en minutieus doorzocht, honderden bronnen werden geraadpleegd. Zo ontvouwde zich langzaam een compleet beeld van de geschiedenis van de kunst in Noordoostpolder. Deze geschiedenis, tezamen met de kennis van de beeldende kunst, het leven en werken van de kunstenaars en de persoonlijke beschouwingen van de kunstobjecten, heeft een boeiend overzicht opgeleverd met veel nog nooit eerder op internet gepubliceerde informatie. Bekijk hier het overzicht.

 
30 maart 2021
Categorie: Website
In maart 2021 is aan de site een nieuwe categorie toegevoegd. Carillons geeft een overzicht van alle carillons in de provincie Flevoland. Bij ieder carillon vindt u de ontstaansgeschiedenis, de beschrijving van het klokkenspel, de bespeler(s) en de ontwerper.
2 januari 2020
Categorie: Website
Sinds begin december 2019 heeft flevolanderfgoed.nl de categorie WINDWIJZERS aan de website toegevoegd. Waar kan je windwijzers in Flevoland vinden? Hoe werkt een windwijzer, welke materialen worden er voor een windwijzer gebruikt en hoe worden ze gemaakt? Naast weerhanen zijn er allerlei andere vormen windwijzers in de provincie te onderscheiden. Lees hier de verhalen.
9 februari 2018
Categorie: Website

De geschiedenis van vandaag wordt vooral online geschreven. Daarom archiveert de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag sinds 2007 de belangrijkste websites over de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis. Zo wordt voorkomen dat de onderzoekers van de toekomst te maken krijgen met een digitaal gat in ons geheugen. Ook www.flevolanderfgoed.nl is sinds januari 2017 opgenomen in het webarchief van de KB dat in de KB-leeszalen beschikbaar is.

11 oktober 2014
Categorie: Website
Op onze site is een lesbrief toegevoegd voor het onderwijs. Thema is vriend en vijand, in het kader van de maand voor de geschiedenis.
12 juni 2012
Categorie: Website

Op elke categorie pagina is nu per plaats een kaart te vinden met alle items die vermeld staan. Zo is in een overzicht te zien waar alle onderwerpen staan.

 

22 mei 2012
Categorie: Website
Het is 2 jaar geleden dat onze site www.flevolanderfgoed.nl in de lucht ging. Er is in die tijd veel gebeurd.
30 januari 2012
Categorie: Website
Naast de onlangs als eerste gepresenteerde landschapskunst route Flevoland is nu een tweede route toegvoegd: Architectuur in Lelystad.
22 januari 2012
Categorie: Website

Aan de website is een categorie kunst en cultuur routes toegevoegd (zie navigatiemenu aan de linkerkant). De routes die u hier aantreft zijn speciaal gemaakt voor gebruik op de smartphone (iPhone of Android) en tablets (iPad en Android tablets). 

 

14 november 2011
Categorie: Website
Afgelopen dagen is veel van de architectuur in Lelystad toegevoegd.
3 augustus 2011
Categorie: Website
De functie 'zoek op de kaart' is grondig vernieuwd. Op de kaart van Flevoland worden alle objecten met een locatiecode (GPS coördinaten) weergegeven in de kleuren van hun categorie.
11 februari 2011
Categorie: Website

Er is een nieuwe rubriek aan de website toegevoegd: Recente pagina's. Hiemee kunnen de laatst toegevoegde of gewijzigde documenten worden weergegen.

 

19 mei 2010
Categorie: Website
Na maanden voorbereiding is het zover: de website is online.