Nieuws

21 juni 2024
Categorie: Erfgoed
Op 20 juni 2024 was het exact 65 jaar geleden dat de Poldertoren in Emmeloord officieel in gebruik werd genomen door President - commissaris J. Haverkamp van de N.V. Waterleiding Maatschappij Overijssel. Op 13 oktober 2014 maakte minister Bussemaker bekend dat de Poldertoren door het Rijk was aangewezen als Rijksmonument. De voormalige watertoren is daarmee door zijn cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang geworden. De 65e verjaardag van de toren luidt een nieuwe renovatie van het Rijksmonument in, die in het najaar van 2024 moet starten. De renovatie kost 2,5 miljoen euro, waarvan 1,1 miljoen van het Rijk komt. Kijk hier voor meer achtergrond informatie over de Poldertoren, hier over het carillon, hier over de figurenloop en hier vindt u meer informatie over de windwijzer op het dak.
13 mei 2024
Categorie: Erfgoed

Bij een Rijksmonument denk je niet meteen aan Lelystad, maar NS Station Lelystad Centrum (1988) van architect Peter Kilsdonk maakt grote kans Rijksmonument te worden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) kijkt naar panden die tussen 1965 en 1990 zijn gebouwd en aangelegd. Deze periode wordt Post 65 genoemd. Het RCE onderzoekt momenteel het jonge erfgoed dat toen is gebouwd. Station Lelystad Centraal is waarschijnlijk het meest zuivere voorbeeld van de high-tech glas met staal stations van de NS uit de periode 1980-2000. Bovendien is het een monument voor het nog zeer jonge Lelystad en staat het daarmee symbool voor de groei die deze periode kenmerkte. Begin 2025 wordt bekend of het station daadwerkelijk een Rijksmonument wordt.

8 april 2024
Categorie: Erfgoed
In december 2023 werd De Goede Rede, het eerste kercentrum van Almere, aangewezen als gemeentelijk monument. Op 6 april 2024 werd het kerkcentrum officieel geopend als gemeentelijk monument. Samen met Irene Visser (echtgenote van de eerste pastor) en twee kinderen uit de geloofsgemeenschap onthulde cultuurwethouder Kees Ahles het monumentenschildje op het gebouw. Het markante gebouw is één van de iconen uit de pionierstijd en het vierde monument van Almere. De aanpak en het ontwerp worden gezien als innovatief en bijzonder voor de kerkbouw in Nederland in de periode 1970-1980.
29 maart 2024
Categorie: Erfgoed
Op 17 december 1942 stortte niet ver van Urk de Lancaster ED333 in de Noordoostpolder neer. Omdat de craslocatie zich in de buurt van de nieuwste Urker woonwijk bevindt heeft de gemeenteraad van Urk het college van B en W gevraagd een straat in de Zeeheldenwijk te vernoemen naar de Canadeese piloot van de bommenwerper, F/O Samuel Lorne McBurney. Bij de crash kwamen alle 7 bemanningsleden om het leven. Omdat er blijvend aandacht moet komen voor het persoonlijke verhaal van de inzittenden van de Lancaster heeft een plaatselijk kunstenaar in opdracht van de gemeente een eerste ontwerp gemaakt voor een herdenkingsmonument dat bij de kruising van het Ensgat en de Michiel de Ruyterallee moet komen. Daarnaast wil de gemeente even verderop een plaquette plaatsen met de namen van de omgekomen bemanning en hun verhaal.
15 oktober 2023
Categorie: Erfgoed

In de Noordoostpolder worden binnen afzienbare tijd elf nieuwe crashpalen geplaatst om plekken te markeren waar in de Tweede Wereldoorlog vliegtuigongelukken en noodlandingen zijn geweest. De elf nieuwe locaties kwamen aan het licht door onderzoek van de inmiddels overleden Teunis Schuurman. Volgens Schuurmans lagen op nog acht plekken in Noordoostpolder vliegtuigwrakken. Ook zijn op drie plaatsen paramilitairen omgekomen of geland zonder dat daar een markeringspaal voor is geplaatst. De gemeente Noordoostpolder en Canon De Noordoostpolder onderschrijven zijn conclusies. De gemeente heeft de nieuwe palen inmiddels besteld. Wanneer ze precies geplaatst worden is nog niet duidelijk.

9 januari 2023
Categorie: Erfgoed
In juli 2019 nam de gemeenteraad van Noordoostpolder een motie aan, waarin het college wordt verzocht een kerkenvisie te ontwikkelen die richting moet geven aan de toekomst van de kerkgebouwen in de polder. De kerkgebouwen zijn van maatschappelijk belang, de gebouwen zijn belangrijk cultureel erfgoed in de gemeente. Voor het opstellen van een lokale kerkenvisie werd € 75.000,- via de decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De kerkvisie werd in opdracht van de gemeente opgesteld door onderzoeksbureau Kathedraaldenkers. In januari 2023 was het rapport gereed. Dertig gezichtsbepalende kerken in Noordoostpolder moeten beschermd worden, zodat ze voor de gemeenschap behouden blijven en niet ten prooi vallen aan de sloophamer. Elf kerken in Noordoostpolder hebben de status van monument. Maar volgens de onderzoekers verdienen veel meer kerken in Noordoostpolder een monumentale status, omdat ze een bijzondere waarde hebben. Leegstaande kerken worden nu vaak omgebouwd tot woningen. De onderzoekers vinden dat de gemeente moet kijken of een kerkgebouw ook een uitgebreidere maatschappelijke functie zou kunnen krijgen, zodat ze misschien op zondag beschikbaar kunnen blijven voor kerkdiensten.
22 oktober 2022
Categorie: Erfgoed

De Poldertoren is ooit bedacht als middelpunt van de Noordoostpolder. Toen de watertoren in 1957 gebouwd werd was het de bedoeling dat die precies in het midden van de polder zou komen te staan. Dat was ook altijd aangenomen, maar uit recente berekeningen van de gemeente Noordoostpolder blijkt dat de toren op zijn minst 1200 m naast het middelpunt staat. Er zijn drie rekenmethodes uitgeprobeerd. In alle gevallen staat de Poldertoren niet precies in het midden. In één berekening ligt het middelpunt van de polder niet eens in Emmeloord maar in Nagele, zo'n 8 km verderop. Saillant detail: In een rapport met eerste suggesties van de naamgeving aan de voornaamste elementen in de Noordoostelijke Polder uit 1941 wordt de hoofdplaats op het assenkruis van de polder nog met Nagele aangeduid.

12 juni 2022
Categorie: Erfgoed

Op 1 juni 2022 kondigde woningcorporatie Mercatus aan dat de huurwoningen in de oudste straten van Emmeloord, de Rietstraat en de Zeebiesstraat, vrijwel zeker gesloopt gaan worden omdat renoveren duurder is dan nieuwbouw. Maar de ruim 75 jaar oude straten vertegenwoordigen een historisch belang als oudste straten in Emmeloord. D66 in Noordoostpolder vindt dat het plan voor sloop van deze woningen nog eens tegen het licht moet worden gehouden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de Noordoostpolder aangewezen als één van de 30 wederopbouwgebieden in Nederland. Grote veranderingen kunnen alleen na overleg met het RCE plaatsvinden. D66 vindt dat er meer gebouwen in Noordoostpolder op de monumentenlijst moeten komen te staan. De partij doet de suggestie om het centrum van Emmeloord aan te wijzen als 'beschermd stadsgezicht'. Ook vanuit de bevolking komen reacties dat deze huizen behouden moeten blijven voor de toekomst. Er is al genoeg gesloopt in Emmeloord. 

9 juni 2022
Categorie: Erfgoed

Half juli 2021 was Natuurmonumenten gestart met de restauratie van de overwoekerde ruïne van het model van de Maasvlaktecentrale in het Waterloopbos. Het schaalmodel in het voormalig Waterloopkundig Laboratorium De Voorst deed begin jaren 70 van de vorige eeuw dienst voor onderzoek naar de koelwatervijver van de destijds nog aan te leggen elektriciteitscentrales. Sinds juni 2022 is het model weer in de oude staat teruggebracht. Het is daarmee het derde model in het Waterloopbos dat gerestaureerd is. De renovatie betrof niet alleen het model van de Maasvlaktecentrale zelf. Ook de bijbehorende Romijnstuw, de aan- en afvoergoten, de doorvoersluizen en kleppenranden zijn bij de werkzaamheden meegenomen. Natuurmonumenten heeft ervoor gezorgd dat de modelplaats Maasvlakstecentrale bewaard blijft voor de toekomst en iedereen ervan kan blijven genieten. 

25 februari 2022
Categorie: Erfgoed

De ca. 200 makeringspalen op plekken in Flevoland waar scheepswrakken gevonden zijn worden door de Stichting Landschapsbeheer Flevoland vervangen. De Provincie heeft voor het project 'Scheepswrakken voor de Wind' € 100.000,- subsidie verstrekt. Stichting Landschapsbeheer Flevoland verwacht ergens in juni 2022 te kunnen beginnen met de klus, na een vooronderzoek dat verplicht is wanneer in de grond wordt gegraven. Lees hier het hele verhaal. Veel verhalen over de scheepswrakken in Flevoland zijn nu al te vinden op flevolanderfgoed.nl onder de categorie 'Cultureel Erfgoed'.

19 januari 2022
Categorie: Erfgoed

Het schip 'Queen Anne' dat in de zomer van 2018 bij Rutten is opgegraven, was een zogenoemde Straatvaarder. Het was een middelgroot zeegaand vrachtschip met drie masten en was ongeveer 30 m lang. Het scheepstype was waarschijnlijk een galjoot. Dat is de conclusie die maritiem archeoloog Yftinus van Popta in zijn eindverslag over de opgraving. Bron: Omroep Flevoland.

Lees hier het verhaal over de opgraving van het schip 'Queen Anne'.

 

7 januari 2022
Categorie: Erfgoed

De oudste boom van Lelystad is op 5 januari 2021 door de harde wind geveld. De schietwilg ontsproot in 1950 uit een piketpaaltje van wilgenhout en groeide uit tot een volwaardige boom. De wilg is vernoemd naar ingenieur Marten Klasema, die van 1970 tot 1974 hoofd van de Dienst der Zuiderzeewerken was. De ir. M. Klasema-boom leed sinds 2011 aan de watermerkziekte, die de cellen afsluit waardoor er geen levensvocht meer naar boven gaat en de boom langzaam afsterft.

 

29 juni 2021
Categorie: Erfgoed

In De Meern is een mobiele loods van het voormalig waterloopkundig laboratorium ontdekt die op het punt staat gesloopt te worden. Het gaat volgens Jeroen Ketting van Boei, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van cultureel erfgoed, om een loods met historische waarde. Ketting vindt het de moeite waard om te proberen de loods weer naar Marknesse te krijgen. Natuurmonumenten laat weten samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed te gaan onderzoeken of een deel van de loods inderdaad bewaard kan worden. Bron: Omroep Flevoland

 

29 juni 2021
Categorie: Erfgoed

Norman Vervat van de werkgroep 'Monumentale Kunst' van Erfgoedvereniging Heemschut wil voorkomen dat de kunstwerken De Thuiskomst', 'Oogst', 'Vertrouwd Lichaam, ontelbare zee', het bronzen portretreliëf van dokter J.H. Jansen en twee wanddecoraties die gemaakt zijn door Jos Hermans en Frans Tuinstra door sloop van het voormalig dr. J.H. Jansenziekenhuis in Emmeloord verloren gaan. Hij wil dat de kunstwerken netjes verwijderd worden en herplaatst worden op en plek in Emmeloord waar ze zichtbaar zijn voor het publiek. Het verplaatsen gaat een paar duizend euro per kunstwerk kosten. Vervat heeft goede hoop dat de gemeente en de projectontwikkelaar die kosten voor hun rekening nemen. Bron: Omroep Flevoland. Bekijk hier een eerder bericht over het behoud van de kunstwerken. 

 

9 februari 2021
Categorie: Erfgoed

Museum Schokland schrijft een publieksprijsvraag uit om de vrouw van ongeveer 30 jaar oud, waarvan de stoffelijke resten in 1990 bij een archeologische opgraving op kavel NP14 gevonden zijn, een naam te geven. De schedel van de vrouw is al jaren in het museum te zien, maar ze krijgt binnenkort een gezicht. Daarvoor is paleokunstenaar Remie Bakker in de arm genomen. Op basis van een 3d-print van de schedel gaat hij een levensechte gezichtsreconstructie maken, die in de derde week van juni gepresenteerd wordt. De vrouw moet voor die tijd een naam hebben. Bron: Omroep Flevoland. 

 

4 september 2020
Categorie: Erfgoed
Bij de vliegtuigberging in het Markermeer, die maandag 31 augustus 2020 startte, is één van de motorblokken van de Short Stirling gevonden. Dankzij het registratienummer op het vliegtuigonderdeel is nu met zekerheid te zeggen dat het om de BK716 gaat. Aan boord bevinden zich mogelijk nog de stoffelijke resten van zeven bemanningsleden.
17 juli 2020
Categorie: Erfgoed

Op initiatief van het Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder en Stichting Canon De Noordoostpolder komen er voor het eind van 2020 informatiepanelen bij de fundamenten van de luchtwachttorens die tijdens de Koude Oorlog ( 1945-1989) in de Noordoostpolder stonden. Op Urk stond luchtwachttoren 6K1, de 6K2 stond in het Emmelerbos in Emmeloord en de 6K3 in het Enserbos in Ens. De betonnen raatbouwtorens zijn in de jaren vijftig in opdracht van het Korps Luchtwachtdienst geplaatst op plekken waar geen hoge gebouwen waren. De luchtwachttorens hebben onderdeel uitgemaakt van een netwerk waarnemingsposten, die werden gebruikt om 'onder de radar' vliegende vijandige vliegtuigen op te speuren. Bron: Omroep Flevoland

16 mei 2020
Categorie: Erfgoed

Toen op 14 februari 2020 bekend werd dat het Dokter Jansencentrum herontwikkeld gaat worden tot woonlocatie is Flevoland Erfgoed in de pen geklommen en heeft een mail gestuurd aan de wethouders van de gemeente Noordoostpolder met het verzoek zorg te dragen voor het behoud van de daar aanwezige kunstwerken. Een cc. van deze mail werd gestuurd aan erfgoedvereniging Heemschut, één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten. Hierop heeft Norman Vervat van de Heemschut Werkgroep Monumentale Kunst contact opgenomen met de gemeente Noordoostpolder, wat erin geresulteerd heeft dat de toekomstige projectontwikkelaar Heemschut heeft benaderd over het behoud van de kunstwerken. De projectontwikkelaar en Heemschut zijn nu in gesprek om tot een goed plan voor behoud te komen.

2 oktober 2019
Categorie: Erfgoed
Op 30 september 2019 is de Golfbak in het Waterloopbos door gedeputeerde Michiel Rijsberman en Arjan de Zeeuw, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), officieel aangeslingerd. Het is het eerste van 9 modellen dat weer in ere is hersteld. In de Golfbak werd in de jaren 1970 o.a de invloed van golven op dijken en op een grindstrand getest. Bron: De Stentor
16 augustus 2019
Categorie: Erfgoed

Maritiem archeoloog Yftinus van Poptma was bezig met de documentatie van een 19e eeuws scheepswrak toen hij in een archiefmap stuitte op het wrak QZ18 dat in de jaren '70 bij Zeewolde was opgegraven. Rond het wrak werden veertien kleine stukjes papier gevonden. Door de tekstfragmenten te bestuderen, heeft Van Popta het wrak kunnen identificeren. Het gaat om 'De Drie Gezusters', een tjalk die in de nacht van 20 op 21 juni 1893 zonk in de Zuiderzee. Bron: Omroep Flevoland

9 april 2019
Categorie: Erfgoed

De gemeente Almere wil een miljoen euro uittrekken om een Short Stirling III  BK710  uit de Tweede Wereldoorlog te bergen in het Markermeer. De bommenwerper ligt nabij het gemaal Blocq van Kuffeler, met de stoffelijke resten van zes van de zeven Britse bemanningsleden nog in het wrak. Het college van B en W vindt het naar de nabestaanden toe belangrijk dat de resten van hun familieleden worden geborgen. Bron: Omroep Flevoland

9 februari 2019
Categorie: Erfgoed

Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Noordoostpolder en Urk hebben vrijdag 8 februari 2019 een intentieverklaring getekend over bescherming, beheer en behoud van ‘watererfgoed’ in noordelijk Flevoland. Het watersysteem in de Noordoostpolder is uniek en van grote cultuurhistorische waarde omdat het ten grondslag ligt aan het ontstaan van noordelijk Flevoland. Bij beheer en onderhoud van het watersysteem wordt rekening gehouden met de bijzondere waarde, opbouw en uitstraling. De Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed heeft de Noordoostpolder in 1996 geselecteerd als een wederopbouwgebied van nationaal belang. Dit onderstreept de unieke positie van de Noordoostpolder in de Nederlandse poldergeschiedenis.

1 februari 2019
Categorie: Erfgoed

Een scheepswrak van 30 meter lang en 7 meter breed, uit het midden van de 18e eeuw, wordt 'ingepakt' om rotting van het hout te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat het wrak nog in goede staat is. Door het in de grond in te pakken in folie, wordt verdere rotting van het hout voorkomen en blijft het bewaard voor toekomstig onderzoek. De provincie Flevoland kuilt er nu drie in, waaronder het wrak in het Reve-Abbertbos. Bron: Flevopost.

30 juni 2018
Categorie: Erfgoed
De gedenksteen bij de vuurtoren is nog altijd onleesbaar en dat wekt ergernis bij de mensen van de plaatselijke ChristenUnie-fractie. Omdat de tekst toen al vrijwel onleesbaar was, werd door burgemeester Jaap Kroon en zijn collega Eberhard van der Laan van Amsterdam, in 2010 het startsein gegeven voor de renovatie van de gedenksteen van de in 1617 gebouwde vuurtoren van Urk. De CU wil weten of toentertijd de gedenksteen gerenoveerd is en hoe het kan dat deze nu weer onleesbaar is. De partij oppert dat de renovatie eventueel meegenomen kan worden bij het schrijven van de komende cultuurnota. Bron: Urkerland
15 juni 2018
Categorie: Erfgoed

Aan boord van het 18 eeeuwse scheepswrak van waarschijnlijk een Engelse koopvaarder, is een 'bizarre vondst' gedaan. In het wrak aan de Hopweg bij Rutten werd een glazen drankflesje aangetroffen. Ondanks de losse kurk zat er  nog steeds sterke drank in het flesje. 'Driehonderd jaar oud... Wat voor drank zou het zijn?' vragen de archeologen van het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen zich af. Bron: Flevopost

6 juni 2018
Categorie: Erfgoed
Bij Rutten zijn archeologen van de universiteit van Groningen gestart met opgraving van een groot vrachtschip. Het schip werd in het voorjaar van 2016 ontdekt tijdens ploegwerkzaamheden en werd na een korte verkenning weer afgedekt. Het 18 e eeuwse schip is eigenlijk veel te groot voor de Zuiderzee, die in die jaren ondiep was. De bestemming van het vaartuig en de manier waarop het is gezonken worden nu onderzocht. De komende tijd wordt het scheepswrak beetje bij beetje opgegraven door het team van de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland, een samenwerkingsverband van verschillende partijen. Bron: Omroep Flevoland
9 april 2018
Categorie: Erfgoed

De Deltagoot wordt op dit moment gerestaureerd en krijgt daarmee ook een nieuwe functie als monument. Tot 2015 was het betonnen kanaal onderdeel van het openluchtlaboratorium De Voorst en werd gebruikt om golfbewegingen na te bootsen. Drie jaar geleden is besloten de techniek te verplaatsen naar Deltares aan de Rotterdamseweg in Delft. Natuurmonumenten kreeg het stuk bos met de goot in handen en besloot er wat speciaals mee te doen. In samenwerking met bureau Raaaf en atelier Lyon is het ontwerp van het nieuwe monument, dat in september voor het publiek wordt opengesteld, tot stand gekomen. Bron: Omroep Flevoland

Benieuwd naar het ontwerp van het monument, kijk hier.

14 februari 2018
Categorie: Erfgoed
Natuurmonumenten en Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied hebben de Groene Pluim 2018 gewonnen. Natuur-en Milieucoöperatie Rivierduingebied kreeg de Pluim onder meer voor de inzet om de restanten van de prehistorische Swifterbantcutuur zichtbaar te houden. Bij de aanleg van het gebied werden de restanten van de oeroude leefgemeenschap blootgelegd. Natuurmonumenten heeft de prijs gekregen voor het behoud en ontwikkeling van het openluchtlaboratorium van het Wateloopbos in Noordoostpolder waar in het verleden honderden onderzoeken naar het gedrag van water zijn uitgevoerd. Volgens Natuur- en Milieu Federatie Flevoland, die de prijs sinds 2010 jaarlijks uitreikt, zijn beide prijswinnaars twee toplocaties waar het groene erfgoed zichtbaar wordt voor de recreant. "Prachtige ambassadeurs  voor de provincie".
28 oktober 2017
Categorie: Erfgoed
Voor de restauratie van een Romijnstuw in het Waterloopbos heeft Natuurmonumenten de eerste prijs gekregen van de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland. De jury heeft grote waardering voor de wijze waarop dit unieke object in oude glorie is hersteld. 'Dat geldt in cultuurhistorisch opzicht maar ook voor de technische kwaliteit van de restauratie. Het oorspronkelijke concept als eenvoudig opgebouwde stuw als waterbouwkundig meet- en regelwerk komt hiermee volledig tot zijn recht. Bron: Flevopost
14 september 2017
Categorie: Erfgoed
Bij een grote brand bij Agrifirm aan de Industrieweg in Emmeloord is woensdag 13 september een loods voor het opslaan van graan verloren gegaan. Van de graanloods is niets meer over. Alleen de gevel staat nog, maar is zwaar beschadigd door de brand. Het pand was de laatste graanloods in Emmeloord en stond op de nominatie om binnenkort een monument te worden. De gevel wordt gesloopt, om te voorkomen dat deze instort en daardoor gevaar voor omstanders ontstaat.
26 juli 2017
Categorie: Erfgoed

Het is de bedoeling van de gemeente Lelystad dat vier gebieden van het werkeiland worden aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om de gebieden het Houten Kamp, het Stenen Kamp, het sluizencomplex met het gemaal Wortman en de historische woningen ten noordoosten van het gemaal. Het werkeiland was het eerste bewoonde deel van het toen nog niet ingepolderde Oostelijk Flevoland. Hier woonden de dijk- en polderwerkers in barakken. Het college wil vanwege het cultuurhistorisch belang een aantal panden en terreinen van het gebied aanwijzen als gemeentelijk monument. Bron: Omroep Flevoland

22 juni 2017
Categorie: Erfgoed
Bij een opgraving in Almere is een voetafdruk gevonden die circa 4400 jaar oud is. Volgens archeoloog Willem Jan Hoogestijn van Erfgoedhuis Almere was het 4400 jaar geleden eb op de locatie waar nu Almere ligt en liepen er in die tijd vissers van de vaste wal naar hun visgebied om hun vangst op te halen. De voetafdruk werd een paar uur later bij vloed met slib opgevuld waardoor deze bewaard is gebleven. De voetafdruk is waarschijnlijk van iemand die langer was dan 1,50 meter, dus geen kind. Bron: Omroep Flevoland en almerenieuws.nl
31 mei 2017
Categorie: Erfgoed
Het college van burgemeester en wethouders in Dronten wil een magazine laten maken om de rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Dronten onder de aandacht te brengen. In het tijdschrift , dat 52 pagina's gaat tellen, worden alle monumenten in beeld gebracht met foto's begeleid door tekst. Bron: Omroep Flevoland
31 mei 2017
Categorie: Erfgoed
Op dinsdag 31 mei 2017 is het vernieuwde deel van palenscherm op Urk officieel in gebruik genomen. Gedeputeerde Michiel Rijsberman en wethouder Freek Brouwer deden dit met een wandeling langs het palenscherm. Het college van burgemeester en wethouders van Urk wil 750.000 euro uittrekken voor het opknappen van het resterende deel van het palenscherm rond het oude dorp.
26 april 2017
Categorie: Erfgoed
De onderdelen van de afgelopen zomer geborgen bommenwerper uit het IJsselmeer zijn dinsdag 25 april verdeeld onder tien musea. Een gedeelte van de Vickers Wellington Mk. 1C R1322 is binnenkort te zien in Museum Schokland. Ook de Stichting Urk in Oologstijd en Stichting Ongeland mochten onderdelen ophalen. De musea krijgen de verschillende onderdelen in bruikleen. De Wellington werd op 9 mei 1941 op weg naar Bremen aangeschoten door een Duitse nachtjager en stortte om 00.48 uur op 12 km ten zuidwesten van Lemmer neer in het IJsselmeer. Alle bemanningsleden kwamen om het leven.
22 april 2017
Categorie: Erfgoed
In de Algemene Vergadering van 20 april 2017 heeft het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland besloten om een bijdrage van € 200.000 te leveren aan het plan Nieuwe Natuur Schokland. Dit plan is mede bedoeld om het archeologische erfgoed ten zuiden van het voormalige eiland Schokland duurzaam te beschermen. Het Waterschap werkt hier aan mee vanuit zijn rol als peilbeheerder. Het is een taak van het Waterschap om het waterbeheer af te stemmen op het behoud van de archeologische waarden van het UNESCO werelderfgoed Schokland. Bron: Zuiderzeeland
1 maart 2017
Categorie: Erfgoed

In de kelder van het gemeentehuis in Dronten staan twee deuren van de oude Meerpaal waarop kunstenaar Pierre van Soest een wandschildering heeft aangebracht. De gemeente heeft het bedrijf Art Conservation laten onderzoek wat conservatie zou kosten. Art Conservation concludeerde dat de wandschildering een hoge cultuurhistorische waarde heeft. 
Conservering gaat minimaal € 10.000,- kosten. Bron: Omroep Flevoland

 

4 februari 2017
Categorie: Erfgoed
De eerste gerestaureerde stuw, een zgn. Romijnstuw, in het Waterloopbos wordt op maandag 13 februari in gebruik genomen. Met de Romijnstuwen konden ingenieurs heel nauwkeurig de juiste hoeveelheid water doorlaten. Het is belangrijk dat ze behouden blijven omdat het doorbreken van een stuw desastreus zou zijn voor de natte natuur in het bos. De komende tien jaar wil beheerder Natuurmonumenten onder andere tien modellen duurzaam restaureren. Bron: Flevopost
11 oktober 2016
Categorie: Erfgoed

Het college van B&W van Lelystad heeft besloten dat de twee dienstwoningen in het voormalige Viskwekergebied aan de Karperweg niet benoemd worden tot gemeentelijk monument. De woningen, die in 1961 ontworpen zijn door architect Romke de Vries, waren daarvoor wel aangedragen. De woningen staan wel op de erfgoedlijst. Bron: Flevopost

 

7 september 2016
Categorie: Erfgoed
Het vliegtuig dat op 9 mei 1941 neerstortte ligt in 1000 stukken verspreid op de bodem van het IJsselmeer. Op de plaats van de berging zijn diverse zaken gevonden waaronder vier bommen van 500 pond, patronen van boordwapens, een pistool en een koptelefoon met de naam van een Pools bemanningslid. Daarnaast is een onderdeel gevonden met het nummer R1322. Tevens zijn stoffelijke resten geborgen die overgebracht worden naar Soesterberg, waar ze worden onderzocht door de bergings- en identificatiedienst van de luchtmacht. Bron: omropfryslan
23 augustus 2016
Categorie: Erfgoed
Heemschut Flevoland wil dat de oorspronkelijke kleuren in de Regenboogbuurt in Almere beschermd worden door de gemeente. De erfgoedvereniging ondersteunt het manifest van het actiecomité 'Behoud de Regenboogbuurt'. Kijk voor meer informatie op Omroep Flevoland
18 juni 2016
Categorie: Erfgoed
Een stuk van het IJsselmeer wordt in augustus tijdelijk drooggelegd om een Britse bommenwerper te kunnen bergen. Het vliegtuig wordt geborgen omdat op de locatie zand moet worden gewonnen. Het gaat waarschijnlijk om de  Vickers Wellington R1322 die in de nacht van 8 op 9 mei 1941 door een Duitse nachtjager werd neergehaald. De berging gaat op 22 augustus van start en duurt volgens de gemeente De Friese Meren ongeveer vier weken. Rond het toestel liggen in ieder geval twee bommen. Wellicht bevinden de stoffelijke resten van twee bemanningsleden zich nog aan boord. De wijze van berging met behulp van damwanden is zeer uniek, uiterst complex en nog nooit eerder vertoond.

 

11 juni 2016
Categorie: Erfgoed
Bij bodemonderzoek in het Almeerse Oosterwold zijn al meerdere archeologische vondsten gedaan. Het gaat om nederzettingen van bijna tienduizend jaar oud. De nederzettingen uit het meso- en neolithicum (8880-4200 v. Chr.) worden in de bodem beschermd. Zo'n twaalfduizend jaar geleden was Almere een groot heuvelachtig deltalandschap. Door het gebied stroomde rivier de Eem. Langs de rivieroevers, waar nu het nieuwe stadsdeel van Almere verrijst, waren veel nederzettingen te vinden. Bron: omroep flevoland.
11 mei 2016
Categorie: Erfgoed
De Vereniging Hendrick de Keyser neemt de monumentale Karwijhof in Nagele over van woningbouwcorporatie Mercatus. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft groen licht gegeven. Bron: Flevopost
11 maart 2016
Categorie: Erfgoed
De Oude Haven en het havenhoofd in het Kuinderbos herinneren aan de tijd dat Kuinre nog een Zuiderzeeplaats was en er een levende handel was met Amsterdam. Omdat het monument sterk in verval is geraakt moet het dringend gerenoveerd worden. Dankzij het Buitenfonds is inmiddels meer dan de helft van de benodigde 14.500 euro voor het herstel van de oude haven van Kuinre binnen. De teller staat nu op 8.645 euro. Bron: Flevopost
10 februari 2016
Categorie: Erfgoed
Het 15e eeuwse Koggeschip in de IJssel bij Kampen is vandaag succesvol gelicht. Het 20 meter lange en 50 ton wegende schip is onder luid applaus van zo'n 1000 belangstellenden uit het water getild. Eenmaal uit het water is het op een ponton geplaatst. Het schip gaat, samen met twee andere wrakken, volgende week dinsdag over water op transport naar Batavialand in Lelystad, waar onderzocht wordt of het geconserveerd kan worden. Bron: Omroep Flevoland en Flevopost.
13 januari 2016
Categorie: Erfgoed

Bezoekerscentrum Waterloopbos van Natuurmonumenten verwelkomde in 2015 een recordaantal gasten. Meer dan 15.000 bezoekers namen een kijkje, een verdubbeling van het gemiddelde van de afgelopen jaren. "Dit laat duidelijk zien dat het Waterloopbos steeds belangrijker wordt als cultuurhistorische bestemming voor bezoekers van de Noordoostpolder", aldus woordvoerder Rutger de Vries van Natuurmonumenten. De verwachting is dat door de aanwijzing van het Waterloopbos als Rijksmonument in 2016 het aantal gasten verder zal groeien. Bron: Flevopost

5 december 2015
Categorie: Erfgoed
Op vrijdag 4 december 2015 zijn in Almere Poort bloembollen aangeplant op de pek waar het in 1981 ontdekte wrak van een vroeg 17e eeuws vrachtschip in de grond ligt. Omwonenenden van de plek in het Europakwartier willen graag dat duidelijk te zien is dat er onder de grond een scheepswrak ligt. In Almere zitten meerdere scheepswrakken in de grond. Sommige plekken zijn herkenbaar gemaakt door er kunstwerken te plaatsen. Bron: Omroep Flevoland.
30 oktober 2015
Categorie: Erfgoed

Pad vernoemd naar bommenwerper

Het naamloze schelpenpad bij de Vliegtuigweg in Noordoostpolder heeft een naam gekregen: het Dinah Mightpad. Het bordje werd vrijdagochtend onthuld. 

Het pad is vernoemd naar een Amerikaanse bommenwerper, die in februari 1944 een noodlanding maakte bij Schokland. Alle bemanningsleden werden vrijwel meteen krijgsgevangen genomen. Het wrak van het vliegtuig heeft tot 1948 in de Noordoostpolder gelegen. 

Het pad is in die tijd ontstaan doordat veel nieuwsgierige polderbewoners naar het toestel kwamen kijken. 

Bron: Omroep Flevoland

22 oktober 2014
Categorie: Erfgoed

Een graafmachinebestuurder heeft vorige week bij werkzaamheden aan de Pascallaan in Lelystad een anker gevonden dat vermoedelijk afkomstig is van een VOC-schip. Nieuw Land Erfgoedcentrum gaat woensdag meer bekendmaken over de archeologische vondst.

 

21 oktober 2014
Categorie: Erfgoed

De Poldertoren in Emmeloord is door het Rijk aangewezen als Rijksmonument. De voormalige watertoren is daarmee door zijn cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang geworden.

 

8 oktober 2014
Categorie: Erfgoed

Tijdens de Herfstvakantie van zaterdag 11 tot en met zondag 19 oktober is bezoekerscentrum De Trekvogel geopend van 12 tot 17 uur. Uniek is dat je een kijkje kunt nemen in het bijgebouw dat voor deze speciale Maand van de Geschiedenis is opengesteld en waar je de sfeer van vervlogen tijden kunt proeven, toen Lely’s laatste werkeiland in gebruik was bij de inpoldering van Zuidelijk Flevoland.

 

18 september 2014
Categorie: Erfgoed

De provincie Flevoland gaat onderzoeken hoe het gesteld is met de conditie van zo'n twintig scheepswrakken in de Flevolandse bodem. Hiervoor wordt een bedrag van bijna 25.000 euro beschikbaar gesteld. 

 

15 september 2014
Categorie: Erfgoed

De provincie Flevoland breidt een eerder onderzoek naar de conditie van scheepswrakken uit. Het gaat daarbij om een steekproef bij twintig vindplaatsen. Afgelopen voorjaar al zijn acht scheepswrakken onderzocht.  

 

12 maart 2014
Categorie: Erfgoed
De gemeente Noordoostpolder is positief over het voornemen van het Rijk om de Poldertoren in Emmeloord, de Gereformeerde Kerk in Nagele en het Waterloopbos in Marknesse aan te wijzen als Rijksmonument.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de gemeente gevraagd om te adviseren over deze voordracht.

 

31 januari 2014
Categorie: Erfgoed

De architecten Wim Quist en Koen van Velzen verwijten de gemeente Zeewolde gebrek aan visie. De twee ontwerpers zijn verantwoordelijk voor een aantal markante gebouwen in het dorp. 

 

5 december 2013
Categorie: Erfgoed

Het verrotte palenscherm op Urk moet meter voor meter worden vernieuwd door lokale aannemers. De gemeenteraad van Urk wil dat wethouder Geert Post daar zo snel mogelijk mee begint. 

 

13 september 2013
Categorie: Erfgoed

Dronten gaat 130.000 euro uittrekken om een bommenwerper uit het Ketelmeer te bergen. Daar was de gemeenteraad het donderdagavond unaniem over eens.

 

22 juli 2013
Categorie: Erfgoed

Een vrachtschip uit de 18e eeuw dat in een akker in Dronten ligt, wordt opgegraven. Dat heeft het Nieuw Land Erfgoedcentrum bekend gemaakt.

 

10 december 2012
Categorie: Erfgoed

Bij het scheepswrak aan de Vogelweg in Lelystad zijn deze zomer zo'n 46 oude munten opgegraven. Deze munten zijn de afgelopen maanden minutieus schoongemaakt door RCE Scheepsarcheologie uit Lelystad.

 

5 oktober 2012
Categorie: Erfgoed

Michelle zal maandag naar haar laatste rustplaats worden gebracht. Het zevenduizend jaar oude skelet dat vernoemd is naar de archeoloog die haar vond, werd in 2010 opgegraven in Swifterbant en krijgt een plekje in Museum Nieuw Land in Lelystad.

 

8 september 2012
Categorie: Erfgoed

Op de Open Monumentendag (zaterdag 8 september) zijn 2 informatiepanelen onthuld door wethouder Jop Fackeldey en gedeputeerde Jaap Lodders. De ceremonie vond plaats naar aanleiding van de verklaring tot rijksmonument van het scheepswrak wat in 1999 is aangetroffen bij het uitdiepen van de vaargeul Amsterdam-Lemmer.  

 

16 juli 2012
Categorie: Erfgoed

Archeologen hebben maandag de laatste resten geborgen van het zestiende eeuwse scheepswrak, dat aan de Vogelweg in Lelystad lag. 

 

4 juli 2012
Categorie: Erfgoed

Een skelet van zeven millennia oud is woensdag aangekomen in museum Nieuw Land in Lelystad. Michelle, vernoemd naar de archeoloog Michel die haar vond, werd in 2010 opgegraven in Swifterbant. Dit in voorbereiding op de aanleg van de Overijsselse weg.

 

28 juni 2012
Categorie: Erfgoed

De collectie van het voormalige machinemuseum in Zwolle is onderweg naar Lelystad. De oude machines worden daar opgeslagen en zijn bedoeld voor het nog te bouwen Mechanisch Erfgoed Centrum (MEC) dat in Dronten moet komen.

 

24 april 2012
Categorie: Erfgoed

Het hevelhuisje op de IJsselmeerdijk bij Lelystad wordt definitief niet gesloopt, maar gerestaureerd. Dat heeft het Waterschap Zuiderzeeland besloten.

 

24 april 2012
Categorie: Erfgoed

De collectie van het Zwolse Machinemuseum wordt definitief aan het Mechanisch Erfgoed Centrum (MEC) in Dronten overgedragen. Dat meldt de gemeente Zwolle.

 

4 april 2012
Categorie: Erfgoed

Het gemeentelijke archief van Noordoostpolder gaat per 1 januari 2013 naar het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. 

 

26 maart 2012
Categorie: Erfgoed

Specialisten van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Lelystad conserveren momenteel een houten hoekman uit 1675. Een hoekman is een beeld van een koopman.

 

24 februari 2012
Categorie: Erfgoed

De gemeente Lelystad gaat advies vragen aan de Cultureel Erfgoedcommisie over het hevelhuisje op de IJsselmeerdijk. Het Waterschap heeft plannen om dit hevelhuisje en het bijbehorende visvijvercomplex te slopen. 

 

19 januari 2012
Categorie: Erfgoed
Het toekomstige Mechanisch Erfgoed Centrum in Dronten wil de collectie van het Machinemuseum in Zwolle kopen. Dat museum is vanwege financiële problemen gesloten en de gemeente zoekt nu een nieuwe locatie voor de machines.
8 juli 2011
Categorie: Erfgoed

Een historische boomkano is vrijdag naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Lelystad gebracht.

 

24 juni 2011
Categorie: Erfgoed

De gemeenteraad van Dronten wil de pioniersbarak aan de Kamp op de erfgoedlijst. Dat bleek donderdagavond tijdens een commissievergadering.

 

20 juni 2011
Categorie: Erfgoed

Archeologiestudenten zijn maandag begonnen met de opgraving van een scheepswrak bij de Vogelweg in Lelystad. Het betreft een schip van vóór 1600.

 

26 mei 2011
Categorie: Erfgoed

Dronten heeft een erfgoedlijst. Daarop staan 24 gebouwen en 16 ruimtelijke structuren die in aanmerking komen voor een beschermde status.

 


26 mei 2011
Categorie: Erfgoed

Nabestaanden van inzittenden van een Britse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog hopen dat de gemeente Lelystad spoedig besluit over de berging van het wrak.

 

12 mei 2011
Categorie: Erfgoed

De eerste helft van het Romeinse scheepswrak De Meern 1 is in Lelystad geconserveerd. Het 25 meter lange schip ligt in een tank bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De tweede helft van het Romeinse schip ' De Meern 1' is op 12 mei bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Lelystad in gereedheid gebracht voor conservatie.

29 april 2011
Categorie: Erfgoed

In Dronten is de eerste van 19 herdenkingspalen onthuld aan de Eskimoweg. Het zijn markeringen van de plekken waar geallieerde toestellen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort.

 

29 april 2011
Categorie: Erfgoed

De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft tegen de voorlopige nominatie op de Werelderfgoedlijst gestemd. Op deze lijst van UNESCO staan gebieden die beschouwd worden als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld.

 

28 april 2011
Categorie: Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Lelystad wil een maritiem themapark openen. Het park komt dan aan de kust, naast het Nieuwland. Samenwerking met dit museum en met de Bataviawerf moet dat mogelijk maken.

 

22 december 2010
Categorie: Erfgoed
De vereniging Natuurmonumenten luidt de noodklok over het Waterloopbos bij Marknesse. De modellen waarmee jarenlang waterstaatkundige bouwwerken zijn nagebootst, raken ernstig in verval.
17 november 2010
Categorie: Erfgoed

Gedeputeerde René Van Diessen van de provincie is ongelukkig met de gang van zaken rond het transport van de menselijke resten die onlangs zijn aangetroffen tijdens opgravingen bij Swifterbant.

 

12 november 2010
Categorie: Erfgoed

Het kabinet zal Noordoostpolder voordragen voor een plaats op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed vrijdag bekend gemaakt.

 

29 oktober 2010
Categorie: Erfgoed

Het scheepswrak de Ventjager in museum Nieuw Land in Lelystad wordt volgende week verplaatst. Om het wrak te verhuizen moet de pui van het museum worden weggehaald.

 

8 oktober 2010
Categorie: Erfgoed

Bij de opgraving prehistorisch duin aan de Bisonweg in Swifterbant is waarschijnlijk het oudste skelet van Nederland gevonden. De archeologische site is de afgelopen maanden onderzocht en zal eind okotber worden gesloten voor de verdere bouw van de N23.

 

23 september 2010
Categorie: Erfgoed

Enkele dagen geleden stuitten de archeologen in Swifterbant op een graf waarin menselijke skeletresten liggen. Het graf is bewaard gebleven dankzij de ligging onder de grondwaterspiegel.

 

11 september 2010
Categorie: Erfgoed

Met de onthulling van een plaquette is het gemaal Lovink aan de Harderdijk sinds zaterdag officieel het eerste rijksmonument van Dronten.

 

12 augustus 2010
Categorie: Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Lelystad wil graag dat een scheepswrak dat voor de kust van Zweden is gevonden naar de provinciehoofdstad komt.

 

17 juli 2010
Categorie: Erfgoed
De opgraving van een scheepswrak bij Brennels Buiten in Kraggenburg verloopt voorspoedig. Volgens Andre van Holk van erfgoedcentrum Nieuw Land gaat het om een middeleeuwse Kogge die zo'n 600 jaar geleden is gestrand op weg van Kampen naar Terschelling.
12 juni 2010
Categorie: Erfgoed

Het scheepswrak De Zeehond heeft eindelijk een nieuwe bestemming gekregen.

 

9 juni 2010
Categorie: Erfgoed

De kantine van het voormalige werkeiland Lelystad Haven wordt als cultuurhistorisch erfgoed bewaard. Momenteel wordt het pand gedemonteerd en van asbest vrijgemaakt.

 

1 juni 2010
Categorie: Erfgoed
De kerktoren van de Ludgeruskerk in Dronten wordt gerenoveerd. Het college van burgemeester en wethouders trekt daar ongeveer 125.000 euro voor uit.
19 mei 2010
Categorie: Erfgoed
Het gemeentebestuur van Noordoostpolder trekt 17.500 euro per jaar uit voor de organisatie van Werelderfgoed Schokland.
13 november 2009
Categorie: Erfgoed
Bij Nieuw Land Erfgoed in Lelystad zijn deze week twee bronzen halsringen uit de IJzertijd voor onderzoek aangeboden. De sieraden zijn onlangs gevonden door een landbouwer uit Biddinghuizen.