Nieuws

18 september 2020
Categorie: Algemeen
De geplande bouw van een appartementencomplex en kantoor van makelaar Sinke in Emmeloord kan nog niet beginnen. De bestuursrechter in Utrecht heeft donderdag 17 september 2020 een streep gezet door de bouwvergunning voor het pand, omdat de gemeente deze volgens een foute procedure heeft verleend. Tegelijk met de uitspraak van de bestuursrechter werden ook plannen bekendgemaakt voor nieuwbouw op de plaats van het huidige kantoor van makelaar Sinke aan de Deel 22, waar voorheen het Coöperatieve Landbouwhuis in gevestigd was. Of de plannen op de oude Sinke-locatie vertraging oplopen, nu de bouw van het nieuwe kantoor nog niet kan starten, is nog niet bekend. Bron: Omroep Flevoland
31 augustus 2020
Categorie: Algemeen

Op 31 augustus 2020 zijn noordwestelijk van het gemaal De Blocq van Kuffeler de werkzaamheden gestart om het wrak van een Short Stirling te bergen. De stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 denkt dat het om de BK716 gaat. In dat vliegtuig zaten zeven bemanningsleden, waarvan de stoffelijke resten zich mogelijk nog in het wrak bevinden. Het Ministerie van Defensie voert de werkzaamheden samen met Leemans Speciaalwerken uit in opdracht van de gemeente Almere, en in het kader van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met Provincie Flevoland. Middels een precieze GPS-gestuurde graafmachine zal de bodem over een gebied van vijfenzeventig bij vijfenzeventig meter worden afgegraven. Pas als de wrakstukken en eventuele stoffelijke resten geborgen zijn, kan officieel worden bepaald om welk toestel het gaat en wie er aan boord waren.

6 juli 2020
Categorie: Algemeen
Maritiem archeoloog Yftinus Popma van de Rijksuniversiteit Groningen wil in het najaar van 2020 met geofysische meetapparatuur vaststellen of er zich in de buurt van de locatie waar in 2018 het 18e eeuwse schip Queen Anne opgegraven is nog een groot kanon in de bodem bevindt. Aan boord werden toen honderden kogels gevonden. Een deel van de kogels zijn te groot voor de kanonnen die toen opgegraven zijn. Bron: Omroep Flevoland
17 april 2020
Categorie: Algemeen
Op 17 april 2020 was het precies 25 jaar geleden dat de Noordoostpolder bevrijd werd door de Canadezen. Om hierbij stil te staan waren verschillende festiviteiten gepland die door het coronavirus geen doorgang konden vinden. Om bij de bevrijding stil te staan had boswachter Harco Bergman het plan opgevat om met hout uit het Kuinderbos een replica van een onderduikershut te bouwen aan het Razziapad. De bouw startte op 22 januari 2020. Vanwege de coronamaatregelen kon de hut echter niet afgebouwd worden. Tijdens een boomfeestdag had Staatsbosbeheer in het Kuinderbos een veld in de vorm van een hart gecreëerd. Om toch aandacht te besteden aan de bevrijding plaatste de boswachter in het hart met witte plannken de tekst 'Thanks to Liberators Kuinre'. Bekijk hier een filmpje
7 januari 2020
Categorie: Algemeen
Stichting Het Cuypersgenootschap wil dat de gemeente Noordoostpolder De Golfslag uitroept tot een gemeentelijk monument. Dat moet voorkomen dat het gebouw ooit gesloopt wordt. Het Cuypersgenootschap zet zich in voor het behoud van kenmerkende en monumentale panden. De Golfslag is een icoon uit de jaren zestig en mag daarom niet gesloopt worden. Bron: Omroep Flevoland
6 oktober 2018
Categorie: Algemeen

In het hart van de vooroorlogse Joodse buurt in Amsterdam, in een groenstrook aan de Weesperstraat, komt een Holocaust Namenmonument met de namen alle 102.000 joden en 220 Shinti die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn weggevoerd en omgebracht. Het monument, dat ontworpen is door Daniel Libeskind, is een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité. Om het monument financieel mogelijk te maken is een regeling bedacht voor het adopteren van namen. De gemeente Urk gaat de namen van de Joodse familie Kropveld adopteren waardoor ook zij aan de vergetelheid onttrokken worden. De namen, geboortedata en leeftijd bij overlijden van de Urker slachtoffers worden gegraveerd in de bakstenen van het monument. De benodigde certificaten zijn in orde gemaakt. Het Holocast Namenmonument omvat vier Hebreeuwse letters לזכר die samen het woord weergeven, dat ‘In herinnering aan’ betekent. 

22 juni 2018
Categorie: Algemeen
Bij zijn afscheid als beheerder begraafplaatsen van de gemeente Noordoostpolder kreeg Tjerk van der Wal op 20 juli j.l. de gouden erespeld van de Oorlogsgravenstichting. Achtentwintig jaar was hij consul van de stichting die in elke gemeente met een geallieerd oorlogsgraf een vertegenwoordiger heeft. In de Emmeloord liggen vier geallieerde vliegers op de Algemene begraafplaats aan de Espelerlaan begraven, die op 12 oktober 1941 met hun Wellington bommenwerper R1757 in de Noordoostpolder neerstortte. In Nederland helpen 355 consuls bij onderhoud en beheer van de graven. Bron: De Stentor
1 juni 2018
Categorie: Algemeen
Op woensdag 30 mei j.l. Is bij notaris Peter Prummel in Emmeloord de akte gepasseerd waarmee de stichting Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder (CHC NOP) een feit is. De stichting is een initiatief van een aantal polderbewoners die hun enthousiasme over de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder delen. De basis van het CHC NOP zal het voormalig Landbouwhuis zijn (in zijn oorspronkelijke vorm een van de oudste gebouwen van de Noordoostpolder). Het Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder wil oude foto’s van de Noordoostpolder die nog op zolder liggen of bezittingen met een link naar de polder bewaren, rubriceren en toegankelijk maken voor huidige en toekomstige generaties. Bron: Flevopost
14 april 2018
Categorie: Algemeen
Zaterdag 5 mei wordt in Vollenhove de naam Marten Kingmaplein onthuld. Het aannemingsbedrijf van Marten Kingma (1893 – 1965) en zijn broers speelde in de Tweede Wereldoorlog een sleutelrol in de hulp aan neergeschoten vliegtuigbemanningen in de Noordoostpolder. De nog in leven zijnde bijna 93 jarige zoon Frank Kingma, die eveneens een rol in de hulp heeft gehad, is diep onder de indruk van dit initiatief. Bron: De Noordoostpolder.
9 januari 2018
Categorie: Algemeen
Maandagavond 8 januari kreeg Pieter Hoekstra, oprichter van de Stichting Urk in oorlogstijd, de erepenning van de gemeente Urk uitgereikt door burgemeester Pieter van Maanen. De stichting, die tien jaar bestaat, houdt zich bezig met de geschiedenis van Urk tijdens de Tweede Wereldoorlog. De stichting wil de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht brengen bij een breed publiek en bestaande kennis uitbreiden door onderzoek. Daarnaast wil de Stichting Urk in oorlogstijd de website urkinoorlogstijd.nl een platform te laten zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in deze periode.
2 januari 2018
Categorie: Algemeen
De provincie Flevoland heeft vanmiddag de festiviteiten afgetrapt voor de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. De nieuwjaarsreceptie markeert het begin van het jubileumjaar, waarin wordt gevierd dat het een eeuw geleden is dat de basis werd gelegd voor het ontstaan van de provincie. Door de wet was de aanleg van de Zuiderzeewerken mogelijk. Die zorgden ervoor dat de Zuiderzee werd afgesloten en het IJsselmeer gedeeltelijk werd ingepolderd. Met de provincie Flevoland als resultaat. Bron: omroep flevoland
10 maart 2017
Categorie: Algemeen

De provincie wil volgend jaar het 100-jarig bestaan van de Zuiderzeewet vieren. De wet stamt uit 1918 en dankzij dit document is Flevoland ontstaan. De wet bepaalde dat de Zuiderzee werd afgesloten door de Afsluitdijk. Daarop volgde de inpoldering van de Noordoostpolder en de Flevopolders. Bron: Omroep Flevoland

1 maart 2017
Categorie: Algemeen

Binnenkort worden er in Dronten 14 tegels geplaatst die verwijzen naar de geschiedenis van objecten als monumenten, kunstwerken en archeologische vondsten. Daardoor ontstaat er een culturele route. De eerste tegel is al bij de Meerpaal gelegd. Bron: Omroep Flevoland

 

29 november 2016
Categorie: Algemeen
Het Waterloopbos in Marknesse krijgt een uitkijktoren die tegelijk een brug is. Het ontwerp van architect Leo Nederlof is gebaseerd op de fotoladders en fototorens die vroeger in het Waterloopbos werden gebruikt. Metaalbedrijf MCM uit Marknesse stelt het materiaal beschikbaar en maakt de uitkijktoren. Bron: Flevopost
3 oktober 2016
Categorie: Algemeen
Op een kavel aan de Hopweg bij Rutten is een groot scheepswrak gevonden. Het dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De afmetingen van de verschillende constructiedelen van het wrak geven aan dat het gaat om een groot zeegaand schip, met een geschatte lengte van meer dan dertig meter. De grootte van het schip verraste het onderzoeksteam. Men ging er namelijk vanuit dat de voormalige Zuiderzee met het ondiepe vaarwater, niet geschikt was voor dergelijke grote schepen. Bron: de Stentor
6 juli 2016
Categorie: Algemeen
Op de Deel in Emmeloord is in de nacht van zondag 3 juli op maandag 4 juli 2016 een plofkraak gepleegd op het filiaal van de ABN AMRO. De explosie rond 04:00 uur was in de ruime omgeving te horen. Dinsdag werd ontdekt dat door de plofkraak negen ruiten van de christelijk gereformeerde kerk De Hoeksteen in Emmeloord zijn beschadigd. De ruiten zijn niet gesprongen, maar er zit wel een scheur in. De kerk is één van de gemeentelijke monumenten in Noordoostpolder. Naar verwachting kost het een paar duizend euro om de bijzondere ruiten te vervangen. Bron: Omroep Flevoland
27 juni 2016
Categorie: Algemeen
De International Fieldschool for Maritime Archeology Flevoland (IFMAF) start volgende week in Dronten met de verkenning van een middelgroot vrachtschip uit de tweede helft van de 18e eeuw dat in het Abbertbos ligt. Op zaterdag 20 augustus is er een publieksdag. Van 11.00 tot 16.00 uur kan publiek meekijken als het team van archeologiestudenten, onderzoekers en medewerkers aan het werk is. Bron: Flevopost
18 mei 2016
Categorie: Algemeen
Op zondag 29 mei a.s. organiseert Museum Schokland in samenwerking met Stichting Ongeland een themadag over de luchtoorlog boven het IJsselmeer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van 11.00-17.00 uur kunt u lezingen bijwonen, documentaires bekijken en kennis maken met diverse stichtingen die zich bezighouden met dit onderwerp, waaronder Flevoland Erfgoed. Voor de kinderen zijn er leuke doe-activiteiten en een spannende jeugdfilm. Bezoekers worden uitgenodigd voorwerpen en beeldmateriaal uit de oorlogsjaren mee te nemen ter determinatie van een specialist. Ook zijn er de hele dag demonstraties met modelvliegtuigen en drones.
 
Om 10.30 uur wordt bij de parkeerplaats langs de Palenweg bij de Zuidpunt van Schokland een herdenkingspaal onthuld. Deze herdenkingspaal is voor de vermiste bemanningsleden van het toestel van de Canadese RAF-piloot Bill Tudhope, de laatste drenkeling van Schokland. De Stichting Ongeland zet herdenkingspalen neer in Flevoland bij plekken waar in de Tweede Wereldoorlog vliegtuigen zijn neergekomen en gaat nu ook herdenkingspalen plaatsen op plekken waar (onbekende) vliegeniers zijn aangetroffen. 
11 mei 2016
Categorie: Algemeen

De oude haven van Kuinre krijgt zijn vertrouwde uiterlijk terug. Het cultuurhistorische erfgoed kan worden hersteld dankzij donaties aan het Buitenfonds van Staatsbosbeheer. Voor het herstel van het monument is 14.500 euro nodig. Daarvan is inmiddels 10.790 euro binnen, waarvan 2.000 euro afkomstig is van Plaatselijk Belang Kuinre. Ook zijn er twee anonieme gulle giften van 4.000 euro en 4.500 euro gedaan. 'De eindstreep is bijna in zicht', aldus boswachter Harco Bergman. Bron: Flevopost

 

25 april 2016
Categorie: Algemeen
Gerrit Zwanenburg is j.l. vrijdag 22 april op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 1967 en 1987 als bergingsofficier bij de Koninklijke Luchtmacht verantwoordelijk voor het opgraven van verloren gewaande vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog en het identificeren van de daarin zittende en vermiste bemanningsleden. Zwanenburg heeft in de IJsselmeerpolders honderden vliegtuigwrakken geborgen. Bron: Flevopost
13 januari 2016
Categorie: Algemeen
De geboorte van Flevoland duurde lang. De bevalling begon in 1942 met de drooglegging van de Noordoostpolder en eindigde in 1968 met het droogvallen van Zuidelijk Flevoland. Er waren verschillende beslissingen die leiden tot het ontstaan van de provincie, maar misschien de belangrijkste was de storm op 13 januari 1916 die verwoestend toesloeg in het Zuiderzeegebied. Die gebeurtenis zorgde ervoor dat de Zuiderzeewet in 1918 door het parlement werd aangenomen. Bron: Flevopost 13 januari 2016
3 december 2015
Categorie: Algemeen
Oscar Mendlik heeft op 2 december 2015 zijn ontwerp gepresenteerd voor het kunstwerk de Vis dat voor de zomer van 2016 op de lege sokkel in de Zuidert in Emmeloord komt te staan. Leerlingen van het Vakcollege Noordoostpolder maken het grootste deel van de constructie. Bron: De Stentor 3 december 2015
12 november 2015
Categorie: Algemeen
Burgemeester Aucke van der Werff opent dinsdagmiddag 17 november het Razziapad, het fietspad in het Kuinderbos dat loopt van de oude haven van Kuinre aan de Hopweg naar het hart van het Burchtbos waar het aansluit op het Anton Remijnsepad. De naam, die bedacht is door Janke Roos uit Luttelgeest, is een stille herinnering aan de grote razzia op 17 november 1944. Bron: Flevopost
19 mei 2010
Categorie: Algemeen
Gebruikt u Microsoft Internet Explorer 8 of 9 voor het bekijken van deze site en hebt u problemen? Dan is hier de oplossing. Overigens is de code aangepast en moet voor 8.0 en 9.0 alles goed werken.