statisch kunstwerk
statische compositie
steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
De grootste problemen bij de gewelfbouw worden veroorzaakt door buitenwaarts gerichte krachten. Om deze op te vangen werden dwars op de muur versterkingen aangebracht. Deze verzwaringen tegen de buitenmuur noemt men steunberen.
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
timpaan
tjalk
tongewelf
topgevel
torenspits
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
Laatste Update donderdag, 14 mei 2020