expressionisme
expressionistische beeld
factuur
Factuur is de manier waarop het oppervlak van ruw materiaal is bewerkt. De sporen die na de bewerking in het materiaal te zien zijn noem je factuur. De factuur kan bijvoorbeeld de manier zijn waarop er in het steen gehakt is. Ook bij modelleren of boetseren is de factuur te zien. Elke kunstenaar bewerkt het materiaal op zijn eigen manier. Daarom kun je aan de factuur het handschrift van de maker zien.
figuratief
figuratieve kunst
fleur-de-lis
Flevo Lacus
follie
formeren
fresco
fronton
functionalisme
functionalistische stijl
gaand want
galvaniseren
gangen
geabstraheerd
gebeeldhouwd
geboetseerd
geciseleerd
geconstrueerd
geglasparelstraald
gemodelleerd
genius loci
geometrie