baggerbeugel
baksteenreliëf
balustradeorgel
bas-reliëf
basalt
Basalt is een vulkanisch uitvloeiingsgesteente en wordt gevormd door de stolling van lava. Basalt is meestal zwart van kleur en bestaat uit kleine kristallen. De krimp die optreedt bij de stolling leidt tot typische vijfhoekige zuilen. Door de vorm zijn basaltzuilen als een puzzel in te passen en door onregelmatigheden langs de zuil ontstaat een sterk onderling verband. Basalt is het materiaal waarmee de Afsluitdijk en de dijken rond de Flevopolders zijn aangelegd.
basiliek
beeld
Beeldende Kunstenaars Regeling
beeldhouwen
beeldhouwer
beeldhouwwerk
beiaardier
Belgisch hardsteen
Bentheimer zandsteen
betekenis
beton
betonreliëf
betonskelet
beurtschepen
bodemprofiel
boeg
boetseren
boezemschop
bomen
borstbeeld