zaalkerk
Een zaalkerk is een rechthoekig  kerkgebouw. Vaak werd een ronde nis, de apsis genaamd, aangebracht, waarin het altaar zich bevond.
zadeldak
zandsteen
zijbeuk
zijschepen
Laatste Update maandag, 28 augustus 2017