massief
massieve vorm
medailleur
merlet
Mero-ruimtevakwerk
metaal
metafoor
middenschip
minimal art
minimalisme
minimalistisch
modderschouw
modelleren
monochroom
monument
Een monument heeft twee veelvoorkomende betekenissen. De eerste betekenis is dat van een gedenkteken dat is opgericht ter herinnering aan een historische persoon of gebeurtenis. Dit kan een standbeeld, kunstwerk, een gedenksteen, een zuil of een gebouw opgericht ter herinnering aan een persoon of een belangrijke gebeurtenis. Het woord monument is niet toevallig gekozen. Het woord monument is afgeleid van het Latijnse woord monumentum, wat dat wat herinnert betekent. Het Latijnse werkwoord monere, betekent zich herinneren. De tweede betekenis is dat van een gebouw, bouwwerk of object dat door zijn schoonheid of historische waarde beschermd wordt. Sommige gebouwen, bouwwerken of objecten zijn zo belangrijk dat zij beschermd worden op basis van de Monumentenwet 1988. Het behoud van deze monumenten is een algemeen belang. In dat geval spreken we van beschermde monumenten of cultuurmonumenten. Monumenten die uniek zijn voor Nederland, worden of zijn door de minister aangewezen als rijksmonument. Monumenten die niet uniek zijn voor Nederland, maar wel belangrijk zijn voor de lokale cultuurhistorie, zijn of worden door het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente aangewezen als gemeentelijk monument. Noord-Holland en Drenthe zijn de enige provincies die provinciale monumenten hebben aangewezen. Niet alleen panden, maar ook dijken, grenspalen en gemeente-overschrijdende objecten kunnen deel uitmaken van een provinciale monumentenlijst.
monumentale kunst
mozaïek
muschelkalkzandsteen
mythologie
naturalistisch
natuursteen
neoclassicistisch
Nikè
nimbus
non-figuratief