boucharderen
Bronner
brons
bronsgieten
Bronzen beelden
bun
C14 datering
C14-dateringsmethode
Campendonk
carrara-marmer
cartouche
chamotte
circe-perdue
ciseleren
citer
compositie
consistorie
constructie
constructivisme
constructivisten
constructivistisch
Een constructivistisch kunstwerk is gemaakt in de stijl van het constructivisme, een stroming in de beeldhouwkunst waarbij de beeldhouwer zich beperkt tot puur geometrische vormen en slechts werkt met één soort materiaal. Een constructivistisch kunstwerk is te herkennen aan de gelijkvormigheid, symmetrie en helderheid van opbouw.
construeren
contra posto
cookie
cortenstaal