dakruiter
Delftse School
dendrochronologie
dendrochronologisch onderzoek
detail
diagonale compositie
Dienst der Zuiderzeewerken
diepgangsmerken
Directie Wieringermeer
Bij beschikking van 7 mei 1930 stelde de Minister van Waterstaat de Directie Wieringermeer in, kortweg ook wel De Directie genoemd. De Directie Wieringermeer, onder leiding van ir. S. Smeding, was verantwoordelijk voor het ontginnen, bouwrijp maken en inrichten van de nieuwe IJsselmeerpolders en hield zich bezig met de sociale vraagstukken. In 1942 viel de Noordoostpolder droog. De werkzaamheden in de Wieringermeer waren zo goed als afgerond. Om de werkzaamheden in de Noordoostelijke polder, zoals het gebied toentertijd genoemd werd, te kunnen uitvoeren verhuisde de Directie Wieringermeer in 1941 van Alkmaar naar 'Gebouw Flevo' in Zwolle en afdeling Noordoostpolderwerken werd aan de naam toegevoegd. Er werd bewust geen nieuwe organisatie opgericht omdat De Directie bang was dat de Duitse bezetters de gelegenheid dan zou aangrijpen om NSB'ers in de leiding te benoemen. De technische dienst van de Directie Wieringermeer afd. Noordoostpolderwerken werd gevestigd in Kampen en bij Vollenhove kwamen de centrale werkplaats, de magazijnen en een noodziekenhuis tot stand. De Directie Wieringermeer had tot taak het drooggevallen gebied in te richten en tot ontwikkeling te brengen. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden waren: ontwatering op kleine schaal, ontginning van de drooggevallen grond; aanleg van landbouwgebieden, bossen, natuur en recreatieterreinen; bouw van boerderijen; aanleg van dorpen met bijbehorende algemene voorzieningen, het scheppen van werkgelegenheid en het 'domeinbeheer'. Tussen 1960 en 1962 voltooide De Directie Wieringermeer de Noordoostpolder. Op 10 december 1962 werd bij beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) ingesteld die de taken en het personeel van de voormalige Directie Wieringermeer overnam.
draaibas
driedimensionaal
driedimensionale vorm
driehoekscompositie
dynamisch
dynamisch kunstwerk
email
emaille
en face
en profil
en taille directe
Ettringer tufsteen
evenwichtige compositie
expressieve vormen
expressionisme
expressionistische beeld
Laatste Update maandag, 24 oktober 2016