steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
tjalk
tongewelf
topgevel
tors
torso
Het woord torso (tors) is het Italiaanse woord voor romp. De torso is sinds de Renaissance als motief door beeldhouwers gebruikt. De klassieke torso is een beeld dat vaak geen hoofd heeft en van de armen en benen zijn slechts aanzetten overgebleven. Soms zijn de beeldhouwwerken bewust als “onvoltooid werkstuk”, als romp, vervaardigd. Het kan ook zijn dat een beeld in de loop der tijd zodanig beschadigd is, dat alleen de torso overgebleven is.
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
tuitgevel
vakwerkconstructie
verbronsd
Verdrag van Malta
Laatste Update zondag, 19 mei 2019