statisch
statisch kunstwerk
statische compositie
steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
timpaan
tjalk
tongewelf
topgevel
torenspits
tors
torso
Het woord torso (tors) is het Italiaanse woord voor romp. De torso is sinds de Renaissance als motief door beeldhouwers gebruikt. De klassieke torso is een beeld dat vaak geen hoofd heeft en van de armen en benen zijn slechts aanzetten overgebleven. Soms zijn de beeldhouwwerken bewust als “onvoltooid werkstuk”, als romp, vervaardigd. Het kan ook zijn dat een beeld in de loop der tijd zodanig beschadigd is, dat alleen de torso overgebleven is.
traditionalistisch
Laatste Update zondag, 19 mei 2019