Bronner
brons
bronsgieten
Bronzen beelden
bun
C14 datering
C14-dateringsmethode
Campendonk
carrara-marmer
cartouche
circe-perdue
ciseleren
citer
compositie
consistorie
constructie
constructivisme
Constructivisme is een stroming in de beeldhouwkunst die men herkent aan de gelijkvormigheid, symmetrie en helderheid van opbouw. De beeldhouwers beperken zich in hun werk tot puur geometrische vormen. Tevens beperken zij zich tot één materiaal waarmee zij ruimtelijke beelden construeren.
constructivisten
constructivistisch
construeren
contra posto
cookie
cortenstaal
cultuurmonument
D-tocht
Laatste Update vrijdag, 09 oktober 2020