expressionisme
expressionistische beeld
factuur
figuratief
figuratieve kunst
fleur-de-lis
Flevo Lacus
follie
formeren
fresco
fronton
functionalisme
functionalistische stijl
gaand want
galvaniseren
gangen
Een houten schip wordt gemaakt van houten planken. De houten planken die parallel tegen elkaar liggen en samen de romp vormen, worden gangen genoemd. Een gang loopt van de boeg van een schip helemaal door naar de achterkant van het schip, de spiegel of stevenbalk.
geabstraheerd
gebeeldhouwd
geboetseerd
geciseleerd
geconstrueerd
geglasparelstraald
gemodelleerd
genius loci
geometrie