steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
Een stolpboerderij is een vierkante boerderij met een piramidevormig dak.
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
tjalk
tongewelf
topgevel
torenspits
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
tuitgevel
vakwerkconstructie
Laatste Update woensdag, 12 december 2018