expressionisme
expressionistische beeld
factuur
figuratief
figuratieve kunst
fleur-de-lis
Flevo Lacus
follie
formeren
fresco
fronton
functionalisme
Het functionalisme (1920-1970) is een stroming en benadering in de bouwkunst en kunstnijverheid, waarin men bij het ontwerpen de functie van een gebouw of voorwerp centraal stelt. Functionalisten vinden een gebouw mooi als het functioneel is. Dit idee resulteert vaak in een kale, nuchtere, zakelijke vormgeving waarin met name de functionele delen worden beklemtoond. Rond 1955 krijgen moderne industriële opvattingen in de architectuur langzaam maar zeker de overhand. Dit zogenaamde naoorlogse functionalisme is herkenbaar aan de toepassing van platte daken, in de fabriek gemaakte standaardelementen en ijle betonconstructies die in de gevel of door grote ruiten herkenbaar zijn.
functionalistische stijl
gaand want
galvaniseren
gangen
geabstraheerd
gebeeldhouwd
geboetseerd
geciseleerd
geconstrueerd
geglasparelstraald
gemodelleerd
genius loci
geometrie