spiegel
spiegelschip
spits
Een bekroning van een toren die bestaat uit schuin oplopende dakschilden heet een spits wanneer de dakhelling steiler is dan een tentdak dat een helling heeft van minder dan 60°. Is de dakhelling heel steil, boven de 70°, dan spreken we over een naaldspits. Een torenspits die vlak boven de voet van de spits smaller wordt, noemen we een ingesnoerde spits.
spuisluis
staal
staand want
Staffel
standbeeld
standbeen
statisch
statisch kunstwerk
statische compositie
steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo