textuur
timpaan
tjalk
tongewelf
topgevel
torenspits
Een bekroning van een toren die bestaat uit schuin oplopende dakschilden heet een spits wanneer de dakhelling steiler is dan een tentdak dat een helling heeft van minder dan 60°. Maakt het dak een hoek van meer dan 70°, dan spreken we over een naaldspits. Een torenspits die vlak boven de voet van de spits smaller wordt, noemen we een ingesnoerde spits.
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
tuitgevel
vakwerkconstructie
verbronsd
Verdrag van Malta
veredelen
verkennend onderzoek
verloren was methode
verzonken reliëf
vide
Vlaams verband
vlak
vleugelmuren
vliesgevel
vorm