spiegel
spiegelschip
spits
spuisluis
staal
staand want
Staffel
standbeeld
standbeen
statisch
statisch kunstwerk
statische compositie
steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
Een stichtingssteen is een gevelsteen die herinnert aan de stichting van het gebouw. Een stichtingssteen bevat bijna altijd de datum of het jaar waarin de eerste steen is gelegd en door wie. Soms wordt ook aangegeven wie de stichter van het gebouw is.
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo