steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
Een stichtingssteen is een gevelsteen die herinnert aan de stichting van het gebouw. Een stichtingssteen bevat bijna altijd de datum of het jaar waarin de eerste steen is gelegd en door wie. Soms wordt ook aangegeven wie de stichter van het gebouw is.
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
tjalk
tongewelf
topgevel
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
tuitgevel
vakwerkconstructie
verbronsd
Verdrag van Malta
Laatste Update woensdag, 18 september 2019