boucharderen
Bronner
brons
bronsgieten
Bronzen beelden
bun
C14 datering
C14-dateringsmethode
Campendonk
carrara-marmer
cartouche
Een cartouche was in de heraldiek oorspronkelijk een eenvoudig schild, waarop een tekst werd aangebracht. De omlijsting van dit schild werd in de Zuidelijke Nederlanden steeds rijker versierd. In de kunst is een cartouche vooral bekend als sierlijke omlijsting van een opschrift dat goed moet opvallen. Het versierde vlak, de spiegel, kan allerlei vormen hebben zoals rechthoekig, ovaal of rond. Vooral in de 16e eeuw was het een geliefd en verbreid versieringsmotief.
chamotte
circe-perdue
ciseleren
citer
compositie
consistorie
constructie
constructivisme
constructivisten
constructivistisch
construeren
contra posto
cookie
cortenstaal