non-figuratieve
Noors verband
oeil de boeuf
omgevingskunst
omgevingsvormgeving
open vorm
Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder
Als de ontwikkeling van een nieuwe polder nog in de beginfase verkeert, wonen er eigenlijk te weinig mensen voor een verantwoord lokaal bestuur. De bestuurlijke taken werden dan ook uitgevoerd door een zogenoemd Openbaar Lichaam. Op 28 juni 1942 werd het Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder in het leven geroepen. Bij besluit van de secretaris generaal (SG) van Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Financiën, Landbouw en Visserij kreeg het Openbaar Lichaam dezelfde taken en bevoegdheden toegewezen als iedere andere Nederlandse gemeente. Hoofd van dit lichaam was de directeur van de Directie Wieringermeer Ir. Sikke Smeding (1889-1967), die de titel landdrost kreeg. Dat was een bijzondere constructie: de ambtelijke functie van directeur van de Directie Wieringermeer gecombineerd met de bestuurlijke functie van de door de Kroon benoemde landdrost van het Openbaar Lichaam. Men noemde het de ‘personele unie’. Een praktisch argument lag hieraan ten grondslag. Zo kon men de beleidsvoornemens van de Directie Wieringermeer en het Openbaar Lichaam beter op elkaar afstemmen. De eerste Poldercommissie voor algemene belangen werd per 1 februari 1946 ingesteld, waarvan de leden door Smeding benoemd waren. De poldercommissie stond de landdrost met raad en daad terzijde. Op 16 juni 1951 werd de Poldercommissie voor het eerst door de bevolking van de Noordoostpolder gekozen. In 1954 volgde Ir. Arie Pieter Minderhoud (1902-1980) Sikke Smeding op als landdrost. Het Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder was de voorloper van de gemeente Noordoostpolder die op 1 juli 1962 werd ingesteld. Mensen die vóór die datum in Noordoostpolder geboren zijn hebben op hun identiteitsbewijs het ‘Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder’ als geboorteplaats staan.
Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
organisch bouwen
organische
organische vormentaal
overnaads gebouwd
overnaadse bouw
patina
patineren
pendant
pendanten
percentageregeling beeldende kunst
pilotenlijn
plasticiteit
plastiek
plastisch kunstwerk
plastische vorm
platboomd
plexiglas