cultuurmonument
D-tocht
dakruiter
Delftse School
dendrochronologie
dendrochronologisch onderzoek
detail
diagonale compositie
Dienst der Zuiderzeewerken
Op 1 mei 1919 werd de Dienst der Zuiderzeewerken in het leven geroepen. Deze dienst, vaak aangeduid als ZZW (Zuiderzeewerken)of Directie Zuiderzeewerken, voerde alle waterbouwkundige werken uit. ZZW verrichtte het eigenlijke inpolderingswerk. Zij verzorgden het algemene verkavelingsplan, de aanleg van de dijken, de bouw van de benodigde gemalen, het droogmalen van de polder, de aanleg van sluizen, kanalen, tochten en wegen en het bouwen van bruggen. De in 1930 ingestelde Directie Wieringermeer (sinds december 1962 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders ofwel RIJP) had tot taak het drooggevallen gebied in te richten en tot ontwikkeling te brengen.
diepgangsmerken
Directie Wieringermeer
draaibas
driedimensionaal
driedimensionale vorm
driehoekscompositie
dynamisch
dynamisch kunstwerk
email
emaille
en face
en profil
en taille directe
Ettringer tufsteen
evenwichtige compositie
expressieve vormen