expressionisme
expressionistische beeld
factuur
figuratief
Een kunstwerk waarin de voorstelling herkenbaar is noemen we figuratief. Bij figuratieve kunst kun je zien wat het voorstelt. De voorstelling lijkt op hoe de dingen er in het echt uit zien. Dit soort kunst wordt ook wel realistische kunst genoemd (van het woord realiteit). Figuratief is het tegenovergestelde van non-figuratief of abstract, kunst waarvan je niet meer kunt zeggen wat het nou eigenlijk precies voorstelt.
figuratieve kunst
fleur-de-lis
Flevo Lacus
follie
formeren
fresco
fronton
functionalisme
functionalistische stijl
gaand want
galvaniseren
gangen
geabstraheerd
gebeeldhouwd
geboetseerd
geciseleerd
geconstrueerd
geglasparelstraald
gemodelleerd
genius loci
geometrie