sabel
scheg
schets
Schieringers en Vetkopers
schilddak
schokbeton
schotbalk
schuren
schutsluis
Een sluis is een waterbouwkundig kunstwerk in een waterkering tussen twee waterwegen met een verschillend waterpeil en dient om water te keren. Een schutsluis is de bekendste uitvoering van een sluis. Een schutsluis wordt gekenmerkt door twee deurstellen waarvan de punt dezelfde kant op gericht is. De ruimte tussen die twee stellen vormen de sluiskolk. Dankzij deze twee deurstellen is het mogelijk schepen van het ene waterniveau naar het andere te brengen. Dit noemt men schutten.
schuurkerk
sculptuur
serpentijn
sgraffito
shake-hands stijl
silhouet
sionopel
slaperdijk
sleutelstuk
sokkel
solderen
spaarveld
spanten
speelbeen
speklagen
speksteen