boucharderen
Bronner
brons
bronsgieten
Bronzen beelden
bun
C14 datering
De C14-dateringsmethode is alleen te gebruiken voor organische materialen als hout en bot. Alles bestaat uit atomen en levende wezens hebben veel koolstofatomen in zich, en die zijn er in twee smaken: het stabiele koolstofatoom (C12) en een radioactieve variant (C14). Tijdens het leven hebben alle planten en dieren een normale, natuurlijke verhouding tussen de C12 en de C14 atomen in zich. Na de dood van het plantje of diertje stopt de opname van koolstof uit de omgeving: De atoomklok is gestart. De hoeveelheid C14 begint door radioactief verval namelijk langzaam af te nemen. De afname gebeurt met een constante snelheid: na 5568 jaar is nog maar de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid C14 over. De hoeveelheid C12 blijft intussen gelijk. Wanneer van een stuk organisch materiaal gemeten wordt hoeveel C14 nog over is van de hoeveelheid die er ooit was, volgt hier automatisch uit hoe oud het is. De Rijksuniversiteit van Groningen is het enige instituut in Nederland waar je voor C14-datering terecht kunt. Bron: Scheplog
C14-dateringsmethode
Campendonk
carrara-marmer
cartouche
chamotte
circe-perdue
ciseleren
citer
compositie
consistorie
constructie
constructivisme
constructivisten
constructivistisch
construeren
contra posto
cookie
cortenstaal