hallenkerk
hardsteen
hellebaard
hiërogliefen
hightech architectuur
hoogwatersteen
huid
in situ
ingekuild
inkuilen
jaarringonderzoek
jager-verzamelaars
Jakobsladder
kalkeerpapier
karveel gebouwd
keel
keper
keramiek
keramische
kielbalk
kielplank
kim
kinetisch kunstwerk
klei
klezoorverband
Een metselverband of steenverband is de manier waarop of het motief waarin de stenen zijn gemetseld. Het klezoorverband of klezorenverband is een variant op het halfsteensverband. Bij het klezoorverband verspringen de lagen niet een halve steen maar slechts een klezoorlengte, een kwart van een metselverband oftewel de lagen overlappen elkaar over de lengte van 3/4 steen. Bij staand klezoorverband, of klezoorverband met ‘staande tand’ verspringen de lagen een klezoorlengte die om de andere laag weer terug verspringt. Het is ook mogelijk om de lagen steeds in één richting te laten verspringen. Dan ontstaat het klezoorverband met ‘vallende tand’ of muizentrapje.