spiegel
spiegelschip
spits
spuisluis
staal
staand want
Staffel
standbeeld
standbeen
statisch
statisch kunstwerk
statische compositie
steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
De stofuitdrukking is de weergave van een bepaald soort materiaal op een schilderij. Bij realistische en gedetailleerde voorstellingen wordt vanaf de Renaissance veel aandacht besteed aan de stofuitdrukking.
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo