boucharderen
Bronner
brons
bronsgieten
Bronzen beelden
bun
C14 datering
C14-dateringsmethode
Campendonk
carrara-marmer
cartouche
circe-perdue
ciseleren
citer
compositie
consistorie
In protestantse kerken is consistorie of consistoriekamer  de naam van de ruimte waarin de kerkenraad vergadert.
constructie
constructivisme
constructivisten
constructivistisch
construeren
contra posto
cookie
cortenstaal
cultuurmonument