boucharderen
Bronner
brons
bronsgieten
Bronzen beelden
bun
C14 datering
C14-dateringsmethode
Campendonk
carrara-marmer
cartouche
chamotte
circe-perdue
ciseleren
citer
compositie
consistorie
In protestantse kerken is consistorie of consistoriekamer  de naam van de ruimte waarin de kerkenraad vergadert.
constructie
constructivisme
constructivisten
constructivistisch
construeren
contra posto
cookie
cortenstaal