steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
tjalk
tongewelf
topgevel
torenspits
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
tuitgevel
Een tuitgevel is een puntgevels waarvan de top niet in een punt eindigt maar in een smalle rechthoekige hals, de tuit. Heeft de tuitgevel halverwege een extra schouder, een horizontaal uitgemetseld stukje, dan wordt het een schoudergevel genoemd.
vakwerkconstructie
Laatste Update maandag, 19 februari 2018