expressionistische beeld
factuur
figuratief
figuratieve kunst
fleur-de-lis
Flevo Lacus
follie
formeren
fresco
fronton
Het fronton is in de bouwkunde de driehoekige bekroning van een gevel, raam of ingang naar klassieke trant. Het fronton bestaat meestal uit een gedecoreerd veld, timpaan genaamd, dat is omrand door geprofileerd lijstwerk. Het fronton van een klassieke tempel is de driehoekige top van de korte, kopse gevels. De Romeinse architectuur gebruikte kleine driehoekige of halfronde frontons boven ingangen en vensters. De renaissance nam dit gebruik weer over. Behalve driehoekige, halfronde of segmentboogvormige frontons komen ook gebroken frontons voor.
functionalisme
functionalistische stijl
gaand want
galvaniseren
geabstraheerd
gebeeldhouwd
geboetseerd
geciseleerd
geconstrueerd
geglasparelstraald
gemodelleerd
genius loci
geometrie
geometrisch abstract
geometrisch abstracte beeldhouwkunst