boucharderen
Bronner
brons
bronsgieten
Bronzen beelden
bun
C14 datering
C14-dateringsmethode
Campendonk
Heinrich Campendonk werd in 1935 aangesteld als hoogleraar monumentale kunsten aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam, waar hij zijn eigen signatuur gaf aan het monumentale kunstonderwijs. Hij benadrukte een vakmatige houding bij de kunstenaars met een degelijke kennis en beheersing van het materiaal en de formele kanten als vormgeving en compositie. De kunst moest dienstbaar zijn aan de architectuur en mocht geen uiting geven aan emoties. De kunst van Campendonk en veel werk van zijn leerlingen kenmerken zich door het abstraheren van de figuratie en het gebruik van zachte kleuren.
carrara-marmer
cartouche
chamotte
circe-perdue
ciseleren
citer
compositie
consistorie
constructie
constructivisme
constructivisten
constructivistisch
construeren
contra posto
cookie
cortenstaal