Delftse School
dendrochronologie
dendrochronologisch onderzoek
detail
diagonale compositie
Dienst der Zuiderzeewerken
diepgangsmerken
Directie Wieringermeer
draaibas
driedimensionaal
driedimensionale vorm
driehoekscompositie
dynamisch
dynamisch kunstwerk
email
emaille
en face
en profil
en taille directe
Ettringer tufsteen
evenwichtige compositie
expressieve vormen
expressionisme
Het expressionisme is een stroming in de kunst, die vooral in de jaren 1905-1940 sterk aanwezig was. De expressionisten verzetten zich tegen de natuurgetrouwe weergave. De kunstenaar gebruikt vereenvoudigde of gedeformeerde vormen om zijn/haar bedoelingen beter tot uitdrukking te brengen. In deze kunststroming gaat het vooral om het weergeven van emoties. Dit in tegenstelling tot het impressionisme, waarbij vooral het uiten van de werkelijkheid, zoals men die ervaart, voorop staat. Expressionisme komt van het Latijnse woord expressio dat uitdrukking betekent.
expressionistische beeld
factuur
Laatste Update maandag, 22 juli 2019