expressionistische beeld
In een expressionistisch beeld wil de kunstenaar niet zozeer de werkelijkheid weergeven, maar wil vooral zijn gevoelens ten aanzien van die werkelijkheid uitdrukken (expressionisme). Vaak worden daarvoor de vormen gestileerd of gedeformeerd.
factuur
figuratief
figuratieve kunst
fleur-de-lis
Flevo Lacus
follie
formeren
fresco
fronton
functionalisme
functionalistische stijl
gaand want
galvaniseren
gangen
geabstraheerd
gebeeldhouwd
geboetseerd
geciseleerd
geconstrueerd
geglasparelstraald
gemodelleerd
genius loci
geometrie
geometrisch abstract