expressionisme
expressionistische beeld
factuur
figuratief
figuratieve kunst
fleur-de-lis
Flevo Lacus
follie
formeren
fresco
fronton
functionalisme
functionalistische stijl
gaand want
galvaniseren
gangen
geabstraheerd
gebeeldhouwd
Beeldhouwen is een ambachtelijke manier van vormgeven, waarbij grote en kleine delen van het materiaal worden weggehakt, -gestoken, -gesneden of -gegutst. Dit wordt ook wel een verspanende techniek genoemd, omdat wat je weghaalt definitief is. Bij beeldhouwen ontstaat een ruimtelijk beeld.
geboetseerd
geciseleerd
geconstrueerd
geglasparelstraald
gemodelleerd
genius loci
geometrie