statisch
statisch kunstwerk
statische compositie
Een statische compositie wekt een rusige en stabiele indruk. Een statisch effect kan je bereiken door objecten langs horizontale en verticale lijnen te plaatsen of regelmatige geometrische figuren te gebruiken.
steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
timpaan
tjalk
tongewelf
topgevel
torenspits
tors
torso
traditionalistisch
Laatste Update maandag, 20 januari 2020