open vorm
Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder
organisch bouwen
organische
organische vormentaal
overnaads gebouwd
overnaadse bouw
patina
patineren
pendant
pendanten
percentageregeling beeldende kunst
De percentageregeling beeldende kunst werd in september 1951 ingevoerd door de rijksoverheid. Met de invoering van deze regeling werd vastgelegd dat 0,5 tot 2% van de totale bouwsom van elk door de overheid gefinancierd gebouw besteed kon worden aan de toepassing van kunst met een hoogwaardige kwaliteit. Hieronder werden kunstwerken met een monumentaal karakter begrepen, die op een vooraf gedefinieerde plaats in, aan of bij het gebouw zouden worden aangebracht. De regeling was ook bedoeld om de kunstenaars in de economisch magere naoorlogse jaren te ondersteunen. De meesten konden niet leven van hun vrije werk en waren afhankelijk van opdrachten. Bij deze percentageregeling is de Rijksbouwmeester verantwoordelijk voor het toepassen van beeldende kunst. In 1953 werd voor basisscholen een 1% regeling van kracht, die in 1955 werd uitgebreid naar middelbare- en hogere scholen. De rijksoverheid vond het belangrijk dat de jeugd al vroeg met kunst in aanraking werd gebracht. Veel gemeentes namen deze regeling over. De besteding aan kunst werd niet verplicht gesteld, omdat dat teveel overheidsbemoeienis zou zijn en de kwaliteit van de kunst hiermee niet gewaarborgd was. Het intitiatief voor een opdracht in het kader van de 1% regeling voor onderwijsinstellingen moest genomen worden door het school- en/of gemeentebestuur. Als het bedrag niet aan kunst werd besteed kwam dit in een fonds terecht waaruit kunst langs openbare wegen of kunst in gebouwen betaald werd waarvoor het percentage niet toereikend was. Kerkgebouwen werden door de kerkgenootschappen zelf gebouwd en vielen daarom niet onder deze regeling.
pilotenlijn
plasticiteit
plastiek
plastisch kunstwerk
plastische vorm
platboomd
plexiglas
poedercoating
polijsten
polychromeren
polychroom
polyester
polyethyleenglycol
Laatste Update zaterdag, 19 oktober 2019