cultuurmonument
D-tocht
dakruiter
Delftse School
dendrochronologie
dendrochronologisch onderzoek
detail
diagonale compositie
Dienst der Zuiderzeewerken
diepgangsmerken
Directie Wieringermeer
draaibas
driedimensionaal
driedimensionale vorm
driehoekscompositie
dynamisch
dynamisch kunstwerk
email
emaille
en face
en profil
en taille directe
Ettringer tufsteen
Trachiettufsteen is een grijs vulkanisch uitvloeiingsgesteente met grote kristallen, grofkorrelig met een grijze, blauwe of bruinachtige grondmassa met witte spikkels. Deze tufsteen wordt in de Eifel in Duitsland bij het dorp Ettringen gevonden, vandaar de naam Ettringer tufsteen. De tuflagen bij Ettringen zijn 500.000 tot 300.000 jaar oud. De Tufsteen wordt gewonnen in steengroeven. Vroeger werden grote blokken met wiggen losgewrikt uit de rotsmassa. Die werden ter plekke ‘verzaagd’ tot kleinere steenblokken en vervoerd naar de plaats waar het bewerkt werd. Tegenwoordig gebruikt men geavanceerde technische middelen als zagen met diamantdraad en waterstralen onder hoge druk of laserstralen.
evenwichtige compositie
expressieve vormen