steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
Onder textuur verstaan we de oneffenheden in het oppervlakte van een ruimtelijk beeld. Deze kan glad, korrelig, zacht of bijvoorbeeld ruw zijn. De textuur is niet alleen te zien, maar ook te voelen.
tjalk
tongewelf
topgevel
torenspits
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
tuitgevel
vakwerkconstructie
Laatste Update vrijdag, 01 november 2019