spiegel
spiegelschip
spits
spuisluis
staal
staand want
Staffel
standbeeld
standbeen
statisch
statisch kunstwerk
statische compositie
steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
Een kunstwerk is symmetrisch als een as in het midden van het kunstwerk het in twee (min of meer) spiegelbeeldige helften verdeelt. Een symmetrische compositie kan een harmonisch/statisch effect geven aan het kunstwerk.
terrazzo