expressionisme
expressionistische beeld
factuur
figuratief
figuratieve kunst
Figuratieve kunst vertoont duidelijk overeenkomsten met de zichtbare werkelijkheid en heeft een herkenbare voorstelling. Figuratieve kunst kan afwijken van de fotografische werkelijkheid. Figuratieve kunst kan bestaan uit: - realistische vormen, vormen die net echt zijn. - gestileerde vormen, vormen zijn vereenvoudigd, zonder details. - geïdealiseerde vormen, vormen zijn mooier gemaakt dan dat ze zijn. - gedeformeerde vormen, vormen zijn aangepast om de expressie te vergroten. Figuratieve kunst is het tegenovergestelde van non-figuratieve- of abstracte kunst.
fleur-de-lis
Flevo Lacus
follie
formeren
fresco
fronton
functionalisme
functionalistische stijl
gaand want
galvaniseren
gangen
geabstraheerd
gebeeldhouwd
geboetseerd
geciseleerd
geconstrueerd
geglasparelstraald
gemodelleerd
genius loci
geometrie