steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
tjalk
tongewelf
topgevel
Een topgevel is een gevel waarvan het bovenste deel min of meer in een punt uitloopt en die zich meestal aan de korte zijde van een gebouw bevindt.
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
tuitgevel
vakwerkconstructie
verbronsd
Verdrag van Malta
Laatste Update donderdag, 31 oktober 2019